Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Dodatkowe komisje odwoławcza

Dodatkowe komisje odwoławcza

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od uchwały o wyniku egzaminu przysługuje odwołanie do komisji egzaminacyjnej II stopnia. Ze względów organizacyjnych, wynikających z bardzo dużej liczby odwołań od wyników egzaminów adwokackiego i radcowskiego Minister Sprawiedliwości powołał dodatkowe komisje egzaminacyjne II stopnia.

W dniach 19-22 marca 2013 r. odbyły się egzaminy adwokacki i radcowski, do których przystąpiła najwyższa ? na przestrzeni wszystkich lat, w których Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje te egzaminy – liczba zdających. Do egzaminu adwokackiego przystąpiło 2586 zdających, zaś do egzaminu radcowskiego – 4842 zdających. Pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego uzyskało 1927 osób (tj. 74,4 %), a wynik negatywny – 659 osób (tj.25,6%). W odniesieniu do egzaminu radcowskiego pozytywny wynik z egzaminu uzyskało 3506 osób (tj. 72,4 %), a wynik negatywny – 1336 osób (tj. 27,6 %).

Do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach tych egzaminów (2 komisje w odniesieniu do egzaminu adwokackiego i 4 w odniesieniu do egzaminu radcowskiego).

Dotychczas do Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej wpłynęło około 400 odwołań od uchwał ustalających negatywny wynik egzaminu adwokackiego i około 700 odwołań od uchwał ustalających negatywny wynik egzaminu radcowskiego. Spodziewany jest wpływ kolejnych około 100 odwołań od wyników egzaminu adwokackiego i około 400 od wyników egzaminu radcowskiego.

W odniesieniu do egzaminu adwokackiego Minister Sprawiedliwości powołał:

– Komisję Odwoławczą Nr 2, obejmującą obszar właściwości komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Katowicach, Toruniu i Warszawie (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowych, oznaczonych odpowiednio numerami od 2 do 8)

– Komisję Odwoławczą Nr 3, obejmującą obszar właściwości komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Białymstoku, Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu.

Natomiast Komisja Odwoławcza, powołana w listopadzie 2011 r. na kadencję 2 – letnią, rozpatrywać będzie odwołania z obszaru właściwości Komisji Egzaminacyjnej w Kielcach, Krakowie, Lublinie, Szczecinie i Warszawie (w przypadku Warszawy ? w odniesieniu do komisji dodatkowych, oznaczonych odpowiednio numerami od 9 do 14).

Do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, Minister Sprawiedliwości powołał:

– Komisję Odwoławczą Nr 2, obejmującą obszar właściwości komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Olsztynie, Toruniu, Zielonej Górze, Warszawie (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowych oznaczonych odpowiednio numerami od 2 do 10) oraz Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą we Wrocławiu,

– Komisję Odwoławczą Nr 3, obejmującą obszar właściwości komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Wałbrzychu, Warszawie (w odniesieniu do komisji dodatkowych oznaczonych odpowiednio numerami od 11 do 20) oraz we Wrocławiu (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowej oznaczonej numerem 2),

– Komisję Odwoławczą Nr 4 obejmującą obszar właściwości komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Gdańsku, Krakowie i Rzeszowie, Komisję Odwoławczą Nr 5 obejmującą obszar właściwości komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Kielcach, Koszalinie, Poznaniu i Szczecinie.

Natomiast Komisja Odwoławcza, powołana w listopadzie 2011 r. na kadencję 2 – letnią, rozpatrywać będzie odwołania z obszaru właściwości komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Opolu oraz Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą we Wrocławiu.

Komisje przystąpiły już do rozpoznawania odwołań. Terminy pierwszych posiedzeń zostały wyznaczone na czerwiec i lipiec.

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …