Dokonał 575 przestępstw

Do Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowano akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi B., któremu zarzucono popełnienie 575 przestępstw. Grzegorz B. był pracownikiem firmy zajmującej się udzielaniem osobom fizycznym krótkoterminowych niewielkich pożyczek pieniężnych. Przyznał się do winy i chce dobrowolnie poddać karze bez rozprawy.Ustalono, że będąc kurierem w firmie popełnił szereg przestępstw związanych z udzielaniem pożyczek oraz wprowadzaniem w błąd pożyczkobiorców co do wysokości opłat. Grzegorz B. fałszował dokumenty w postaci umów przewłaszczenia mienia ruchomego, na których podrabiał podpisy pożyczkobiorców. Ponadto nie informował klientów o konieczności poniesienia opłat związanych z wycenami podlegających przewłaszczeniu ruchomości, a w przypadku przedłużenia umów, wprowadzał pożyczkobiorców w błąd informując ich o zasadach udzielania pożyczek, jak przy zawieraniu pierwszej umowy i pobierał opłaty za czynności, których przy przedłużeniu umowy nie dokonywał.
Ponadto w toku wykonywania tzw. czynności windykacyjnych Grzegorz B. zabierał bezprawnie mienie nie podlegające przewłaszczeniu, żądając korzyści majątkowej za jego zwrot lub nawet dokonując kradzieży mienia, albowiem zabierał je w celu przywłaszczenia. Zdarzało się również, że Grzegorz B. otrzymywał od niektórych osób mienie, jako zabezpieczenie pożyczki.
Po spłacie pożyczki oskarżony nie zwracał powierzonego mu mienia. Ustalono również, iż windykując należności Grzegorz B. kierował wobec dłużników groźby lub przemoc. Groźby kierowane były w celu zmuszenia do określonego zachowania lub w celu zwrotu wierzytelności. W przypadku skrajnym w toku toczącego się już postępowania przygotowawczego kierował groźby pobicia wobec osoby występującej w charakterze świadka w celu wywarcia wpływu jej zeznania.
Zarzucone oskarżonemu przestępstwa to oszustwa, fałszowanie dokumentów, żądanie korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy, kradzieże, przywłaszczenia, groźby karalne. W toku postępowania ustalono 186 osób pokrzywdzonych działaniem oskarżonego. Grzegorz B. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw i złożył wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …