Strona główna / Aktualności / Dopalaczom rzucono rękawicę

Dopalaczom rzucono rękawicę

Czy skończą się informacje w mediach o kolejnych pryzpadkach zgonu po zażyciu dopalacza. Czy prokuratura oskarży handlarzy dopalczami. Od 25 sierpnia obowiązują nowe przepisy poszerzajace listę narkotyków.

Poszerzają one listę substancji zakazanych a występujących m.in. w dopalaczach. Jednocześnie rząd przyjął projekt nowej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
– Wprowadzenie w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii uderza m.in. w najbardziej newralgiczny punkt problemu dopalaczy, tj. w próbę sugerowania konsumentom, że substancje zawarte w dopalaczach mogą oddziaływać na konsumentów tak, jak środki odurzające czy substancje psychotropowe ? powiedział minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. – Przewidujemy w tym zakresie mechanizm zakazu reklamy sugerującej takie oddziaływanie i sankcję karną za naruszenie takiego zakazu ? dodaje Minister.
Jeśli rządowy projekt zostanie przyjęty przez Sejm zabronione będzie prowadzenie reklamy i promocji substancji psychotropowych lub środków odurzających. Jednocześnie nie będzie można reklamować środków spożywczych lub innych produktów poprzez sugerowanie, że posiadają one działanie takie jak substancje psychotropowe lub środki odurzające lub ich użycie, nawet niezgodne z przeznaczeniem, może powodować skutki takie jak wspomniane substancje i środki.
NARKOTYK TYLKO DLA SIEBIE
– Nowa ustawa wprowadza pojęcie posiadania narkotyków tylko na wlasny użytek. Prokurator będzie mógł umorzyć postępowanie gdy mamy do czynienia z występującymi jednioczesnier tzrema przesłankami: z nieznaczną ilością posiadanego narkotyku, przeznaczenie go na własny użytek oraz niski stopień społecznej szkodliwości. – Proponując takie rozwiązanie kierowaliśmy się przekonaniem, że w takich okolicznościach (wystąpienia wszystkich wskazanych trzech przesłanek kumulatywnie), nie mamy do czynienia z przestępcą, ale z osobą pilnie wymagającą leczenia lub edukacji. Przyświecająca nam zasada w trakcie nowelizowania ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii to: ?przede wszystkim leczyć? ? powiedział K. Kwiatkowski.
Dotychczasowe przepisy zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości w praktyce nie przyniosły oczekiwanych efektów – nie ograniczyły użycia narkotyków w Polsce, nie przyczyniły się do skutecznego ścigania dilerów. Jednocześnie z osób uzależnionych uczyniły przestępców, chociaż narkomania uznawana jest za chorobę. Dodatkowo obowiązujące regulacje okazały się kosztowne. Rocznie karanie skazanych za posiadanie narkotyków kosztuje budżet państwa 80 mln zł. Nowe rozwiązania, nakazujące zbieranie informacji o stopniu uzalezneinia podejrzanego , stworzy podstawy do kierowania oskarżonych przez sąd i prokuratora na leczenie, zgodnie z zasadą ? przede wszystkim leczyć ?. Zaproponowano też zmiany, które umożliwią szersze wykorzystywanie instytucji zawieszenia postępowania, aby uzależnionego kierować na leczenie. Obecnie zawieszenie postępowania stosowane jest bardzo rzadko.
Według znowelizowanych przepisów, jednostki administracji rządowej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Celnej będą mogły wejść w posiadanie (przez konfiskatę) substancji psychotropowych lub środków odurzających w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań potwierdzających popełnienie przestępstwa. Chodzi o to, aby po zatrzymaniu tych produktów, służby te mogły przechowywać próbki, na podstawie których określą, czy mają do czynienia z przestępstwem. Ilości narkotyku przeznaczone do badań mają być niewielkie, pozostałe ? zostaną zniszczone. Na zakłady opieki zdrowotnej, prowadzące leczenie lub rehabilitację osób używających narkotyki, nałożono obowiązek współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, pełniącym funkcję kontaktowego Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. Przedmiotem tej współpracy ma być gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących osób zgłaszających się na leczenie z powodu uzależnienia, z uwzględnieniem ochrony ich prywatności.

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …

Strona główna / Aktualności / Dopalaczom rzucono rękawicę

Dopalaczom rzucono rękawicę

Czy skończą się informacje w mediach o kolejnych pryzpadkach zgonu po zażyciu dopalacza. Czy prokuratura oskarży handlarzy dopalczami. Od 25 sierpnia obowiązują nowe przepisy. Poszerzają one listę substancji zakazanych a występujących m.in. w dopalaczach. Jednocześnie rząd przyjął projekt nowej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

– Wprowadzenie w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii uderza m.in. w najbardziej newralgiczny punkt problemu dopalaczy, tj. w próbę sugerowania konsumentom, że substancje zawarte w dopalaczach mogą oddziaływać na konsumentów tak, jak środki odurzające czy substancje psychotropowe ? powiedział minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. – Przewidujemy w tym zakresie mechanizm zakazu reklamy sugerującej takie oddziaływanie i sankcję karną za naruszenie takiego zakazu ? dodaje Minister.
Jeśli rządowy projekt zostanie przyjęty przez Sejm zabronione będzie prowadzenie reklamy i promocji substancji psychotropowych lub środków odurzających. Jednocześnie nie będzie można reklamować środków spożywczych lub innych produktów poprzez sugerowanie, że posiadają one działanie takie jak substancje psychotropowe lub środki odurzające lub ich użycie, nawet niezgodne z przeznaczeniem, może powodować skutki takie jak wspomniane substancje i środki.
NARKOTYK TYLKO DLA SIEBIE
– Nowa ustawa wprowadza pojęcie posiadania narkotyków tylko na wlasny użytek. Prokurator będzie mógł umorzyć postępowanie gdy mamy do czynienia z występującymi jednioczesnier tzrema przesłankami: z nieznaczną ilością posiadanego narkotyku, przeznaczenie go na własny użytek oraz niski stopień społecznej szkodliwości. – Proponując takie rozwiązanie kierowaliśmy się przekonaniem, że w takich okolicznościach (wystąpienia wszystkich wskazanych trzech przesłanek kumulatywnie), nie mamy do czynienia z przestępcą, ale z osobą pilnie wymagającą leczenia lub edukacji. Przyświecająca nam zasada w trakcie nowelizowania ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii to: ?przede wszystkim leczyć? ? powiedział K. Kwiatkowski.
Dotychczasowe przepisy zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości w praktyce nie przyniosły oczekiwanych efektów – nie ograniczyły użycia narkotyków w Polsce, nie przyczyniły się do skutecznego ścigania dilerów. Jednocześnie z osób uzależnionych uczyniły przestępców, chociaż narkomania uznawana jest za chorobę. Dodatkowo obowiązujące regulacje okazały się kosztowne. Rocznie karanie skazanych za posiadanie narkotyków kosztuje budżet państwa 80 mln zł. Nowe rozwiązania, nakazujące zbieranie informacji o stopniu uzalezneinia podejrzanego , stworzy podstawy do kierowania oskarżonych przez sąd i prokuratora na leczenie, zgodnie z zasadą ? przede wszystkim leczyć ?. Zaproponowano też zmiany, które umożliwią szersze wykorzystywanie instytucji zawieszenia postępowania, aby uzależnionego kierować na leczenie. Obecnie zawieszenie postępowania stosowane jest bardzo rzadko.
Według znowelizowanych przepisów, jednostki administracji rządowej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Celnej będą mogły wejść w posiadanie (przez konfiskatę) substancji psychotropowych lub środków odurzających w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań potwierdzających popełnienie przestępstwa. Chodzi o to, aby po zatrzymaniu tych produktów, służby te mogły przechowywać próbki, na podstawie których określą, czy mają do czynienia z przestępstwem. Ilości narkotyku przeznaczone do badań mają być niewielkie, pozostałe ? zostaną zniszczone. Na zakłady opieki zdrowotnej, prowadzące leczenie lub rehabilitację osób używających narkotyki, nałożono obowiązek współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, pełniącym funkcję kontaktowego Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. Przedmiotem tej współpracy ma być gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących osób zgłaszających się na leczenie z powodu uzależnienia, z uwzględnieniem ochrony ich prywatności.

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …