Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Dopuszczalność zażalenia na prokuratora

Dopuszczalność zażalenia na prokuratora

RPO wystąpił do Prokuratora Generalnego w sprawie praktyki polegającej na wyłączaniu możliwości wnoszenia zażalenia na zarządzenie prokuratora o odmowie wydania uwierzytelnionego odpisu orzeczenia w postępowaniu przygotowawczym. wydania odpisu orzeczenia w postępowaniu przygotowawczym. Zdaniem prokuratury zażalenie nie przysługuje. W toku badania sprawy indywidualnej, związanej z realizacją wynikającego z art. 157 § 1 k.p.k. uprawnienia oskarżonego do otrzymania bezpłatnie uwierzytelnionego odpisu każdego orzeczenia, Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpiła do Prokuratury Generalnej z wnioskiem o zajęcie stanowiska m.in. w sprawie dopuszczalności zażalenia na zarządzenie prokuratora w przedmiocie odmowy wydania odpisu orzeczenia w postępowaniu przygotowawczym. W udzielonej odpowiedzi zostało zaprezentowane stanowisko, zgodnie z którym na zarządzenie w przedmiocie odmowy wydania odpisu orzeczenia w postępowaniu przygotowawczym zażalenie nie przysługuje, ponieważ nie ma tu zastosowania art. 159 k.p.k. dotyczący wyłącznie odmowy udostępnienia akt.
W ocenie RPO przedstawiona wykładnia przepisów budzi wątpliwości. Przekazanie uwierzytelnionego odpisu orzeczenia stanowi formę udostępnienia akt postępowania w rozumieniu art. 159 k.p.k., który w razie negatywnego dla oskarżonego rozstrzygnięcia powinien znaleźć zastosowanie. Mając na uwadze fakt, że praktyka prokuratorska stosowania art. 159 k.p.k., wyłączająca możliwość wnoszenia zażalenia na zarządzenie o odmowie wydania bezpłatnie jednego uwierzytelnionego odpisu każdego orzeczenia może stanowić naruszenie prawa do obrony, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą o przeanalizowanie problemu wykładni tego przepisu w omówionym zakresie oraz poinformowanie o zajętym stanowisku i ewentualnie podjętych działaniach.

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …