Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

W piątek, 19 czerwca m.in. samorządowcy, parlamentarzyści, eksperci i praktycy będą dyskutować o dostępie do informacji publicznej w działalności samorządu terytorialnego. Debata będzie okazją do omówienia najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie m.in. zasad dostępu do informacji publicznej, trybu udzielania informacji
przetworzonej oraz odmowy udostępniania informacji ze względu na ochronę danych osobowych. Konferencja jest inicjatywą Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego oraz Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział Warszawa. Prawo obywateli do informacji o działaniach władz publicznych wynika z art. 61 Konstytucji RP. Zasady udzielania informacji publicznej są określone przede wszystkim w Ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Ustawa zobowiązuje organy władzy państwowej oraz inne podmioty do udostępniania każdej informacji o sprawach publicznych, czyli informacji publicznej, z wyjątkiem m.in. informacji niejawnych. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej, wglądu do dokumentów urzędowych i dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej wyłonionych w wyborach powszechnych.

Sprawdź także

Rewizje w domach ziobrystów

Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych …