Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Dostęp do tajnych danych

Dostęp do tajnych danych

HFPC zapowiada monitorowanie dostępu do danych o podsłuchach. Helsińska Fundacja Praw Człowieka zainteresowała się sprawą dziennikarza ?Gazety Wyborczej? Bogdana Wróblewskiego, który wystąpił do Komendy Głównej Policji (?KGP?) z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej danych telekomunikacyjnych podlegających retencji.
Komendant Główny Policji odmówił jednak udzielenia tych informacji, w następstwie czego B. Wróblewski wystąpił z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. We wniosku o udzielenie informacji publicznej B. Wróblewski zwrócił się o podanie ilości zapytań skierowanych przez Policję w latach 2006-2009 (a jeżeli dane te zbierane są kwartalnie/półrocznie również w 2010 r.) do operatorów telekomunikacyjnych o dane podlegające retencji. B. Wróblewski zwrócił się o udostępnienie tej informacji z rozbiciem na głównych operatorów telekomunikacyjnych, na rodzaje zapytań (dotyczące m.in. identyfikacji użytkownika, bilingów, danych lokalizacyjnych urządzeń, danych dotyczących usług poczty internetowej) oraz z podziałem na odpowiedzi przekazywane poprzez automatyczny system dostępu i odpowiedzi na zapytania pisemne. KGP decyzją z 27 grudnia 2010 r. odmówiła udostępnienia powyższych informacji.
W uzasadnieniu odmowy KGP wskazała, że udzielanie informacji o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego w związku z wykonywaniem tych czynności. KGP odwołała się również do tajemnicy telekomunikacyjnej stwierdzając, że są nią objęte wszystkie dane uzyskane od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Ponadto KGP podkreśliła, że Policja zapewnia ochronę form i metod realizacji zadań, informacji oraz własnych obiektów i danych identyfikujących policjantów.
W związku z wydaniem powyższej decyzji B. Wróblewski w styczniu 2011 r. wystąpił z wnioskiem o ponowne zbadanie sprawy wskazując, że wnioskowana informacja nie jest objęta tajemnicą telekomunikacyjną w myśl art. 159 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Z przepisu tego wynika, że tajemnicą objęte są wyłącznie konkretne treści i dane. Wniosek B. Wróblewskiego obejmuje zaś liczbę zapytań skierowanych przez Policję do operatorów telekomunikacyjnych o dane podlegające retencji, a zatem informacje wyłącznie statystyczne. Nie odwołują się one np. do danych dotyczących konkretnego użytkownika, które umożliwiałyby m.in. jego identyfikację, czy ujawniałyby billingi ukazujące rodzaje wykonywanych połączeń przez użytkownika bądź czas ich trwania.
Mając na uwadze, że wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczy wyłącznie informacji statystycznej, B. Wróblewski podkreślił, że brak jest podstaw do utrzymywania w tajemnicy przed obywatelami informacji o liczbie zapytań skierowanych przez Policję do operatorów telekomunikacyjnych w ramach prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych.
Zwrócić również warto uwagę na następujące stwierdzenie, jakie znalazło się w decyzji KGP odmawiającej B. Wróblewskiemu udostępnienia informacji publicznej: ?Przywołane wyżej przepisy materialne rangi ustawy w sposób jednoznaczny, ex lege, klasyfikują informacje, o które wnosi Fundacja, jako dane podlegające ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych?. Z tego względu B. Wróblewski we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zaznaczył, że powyższe twierdzenie jest niezrozumiałe z uwagi na fakt, że wniosek ten złożył osobiście, a nie za pośrednictwem jakiejkolwiek organizacji, o której mowa w piśmie.
Sprawa B. Wróblewskiego objęta jest Programem Spraw Precedensowych.
Źródło: Helsińska Fundacja Praw człowieka

Sprawdź także

Pushbacki pozostaną

Rzecznik: wyeliminować pushbacki z polskiego prawa. Odpowiedź MSWiA Przepisy pozwalające na zawracanie cudzoziemców, przekraczających polską …