Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Dostęp dzieci do pomocy obrońcy

Dostęp dzieci do pomocy obrońcy

Przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka spotkali się 1 sierpnia, aby omówić wnioski płynące z raportu dotyczącego dostępu dzieci do pomocy obrońcy. W spotkaniu uczestniczyli adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA oraz adw. Justyna Metelska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA. Helsińską FundacjęPraw Człowieka reprezentowali: Danuta Przywara, prezes, dr Piotr Kładoczny, sekretarz Zarządu, adw. Katarzyna Wiśniewska, koordynator Programu Spraw Precedensowych oraz adw. Marcin Wolny. Helsińska Fundacja Praw Człowieka przystąpiła do europejskiego projektu ?Mój prawnik, moje prawa?, którego celem jest analiza dostępu dzieci do pomocy obrońcy w ramach postępowania w sprawach nieletnich i postępowania karnego, w których badane są ich własne czyny.
Fundacja opracowała raport, z którego wynika m.in. że regulacje w zakresie dostępu dzieci do adwokata wymagają zmian, dla zachowania ich pełnej zgodności z postanowieniami dyrektyw unijnych. Również wprowadzenie zmian na gruncie kodeksu postępowania karnego powinno stanowić okazję do nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich w zakresie zapewnienia pomocy obrońcy. Zdaniem HFPCz konieczne jest zintensyfikowanie szkoleń dla aplikantów, adwokatów i radców prawnych w obszarze postępowania w sprawach nieletnich. Szkolenia powinni przejść również pracownicy placówek dla nieletnich na temat roli obrońców w postępowaniach w sprawach nieletnich, które byłyby prowadzone przez adwokata lub radcę prawnego specjalizującego się w tego typu sprawach. Konieczne jest też skuteczniejsze informowanie dzieci o ich uprawnieniach w postępowaniu, a także o przebiegu samego postępowania. Nie może się ono sprowadzać jedynie do wręczenia druku pouczenia, które jest dla dzieci niezrozumiałe. Przedstawiciele NRA zadeklarowali chęć współpracy w zakresie wdrożenia i polepszenia standardów dostępu do pomocy obrońcy. Współpraca ma opierać się przede wszystkim na przeprowadzeniu szkoleń, zebraniu praktycznych uwag od adwokatów w obszarze postępowań w sprawach nieletnich, a także na wymianie praktycznych doświadczeń.
Źródło: Raport HFPCz

Sprawdź także

SN uchyla decyzję neoSN

​Izba Karna Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca, ponieważ w składzie …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Dostęp dzieci do pomocy obrońcy

Dostęp dzieci do pomocy obrońcy

Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała raport przygotowany w ramach europejskiego projektu ?Mój prawnik, moje prawa?, którego celem była analiza dostępu dzieci do pomocy obrońcy w ramach postępowania w sprawach nieletnich i postępowania karnego. Badanie obejmowało przeprowadzenie wywiadów z: 13 ekspertami z zakresu resocjalizacji,ochrony praw człowieka, postępowania karnego, praw dzieci; 6 dzieci ? wychowankami placówek dla nieletnich oraz 5 prawnikami reprezentującymi dzieci w postępowaniach karnych oraz postępowaniach w sprawach nieletnich. Publikacja zawiera także analizę przepisów prawnych obejmujących prawo dzieci do pomocy obrońcy, opis stanu przestępczości i demoralizacji wśród dzieci, jak również charakterystykę reprezentacji z trzech perspektyw: obrońców, ekspertów oraz samych dzieci. Natomiast w podsumowaniu dokumentu zawarto rekomendacje legislacyjne i praktyczne.
Najważniejsze wnioski z badania oraz cytaty z wywiadów zostały zebrane w ulotce informacyjnej. ?Nie da się rozmawiać o rzetelności postępowań karnych, wychowawczych i poprawczych, w których występują dzieci, bez odwołania się do prawa do obrony. Prawo to w pełni istnieje i jest realne tylko i wyłącznie wtedy, gdy jednostka od pierwszych czynności organów ścigania ma możliwość porozmawiać z prawnikiem? ? czytamy w raporcie. Tymczasem z rozmów z dziećmi ? przeprowadzonych w ramach badania ? wynika, że ich pełnomocnicy nie zawsze chcą ich wysłuchać. ?Adwokat nic nie rozumiał. Nie pytał. Mówił coś do sądu, ale nie do mnie? ? usłyszeli badacze podczas jednego z wywiadów.
Raport HFPC jest do pobrania tna jej stronie.

Sprawdź także

SN uchyla decyzję neoSN

​Izba Karna Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca, ponieważ w składzie …