Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Dostęp palestry i radców do EKW

Dostęp palestry i radców do EKW

13 czerwca 2013 r. senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji uwzględniła zgłoszony przez adwokata Rafała Dębowskiego, działającego z upoważnienia Prezydium NRA, postulat zmiany ustawy o księgach wieczystych, którego istotą jest rozszerzenie o adwokatów oraz radców prawnych do korzystania z wyszukiwarki elektronicznych ksiąg wieczystych.Poprawkę przejął jako własną senator Aleksander Pociej. Jeśli zmiana utrzyma się w procesie legislacyjnym, a szanse na to ? zważywszy na poparcie zasadności zmiany przez przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości czy przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ? są duże, to adwokackie środowisko zawodowe wzbogaci się o ważne narzędzie pracy, zwiększające bezpieczeństwo obrotu prawnego. Jak słusznie podkreślał senator Pociej, nie ma żadnego uzasadnienia by radcowie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, realizujący podobne zadania ustawowe co adwokaci i radcowie prawni, mieli większe prawa w procesie cywilnym niż inni jego uczestnicy. Oczywiście dostęp podlegał będzie kontroli i realizowany będzie w granicach ustawowych celów adwokatury, by nie dochodziło do nadużyć i niezgodnego z prawem wykorzystywania wyszukiwarki. I to co ważne: nie byłoby tego sukcesu bez adwokat Mirosławy Pietkiewicz. To kolejny dowód, że wspólna, zespołowa praca przedstawicieli adwokatury, podobnie jak w sprawie noweli KPC dotyczącej PESEL, przyniosła pozytywne efekty, stanowiące realizację postulatów wyrażonych Uchwałą nr 75/2012 z dnia 2 czerwca 2012r.

Sprawdź także

Adwokaci pójdą do szkół

W październiku adwokaci rozjaśnią prawo w szkołach 27.09.2023 Po sukcesie I edycji akcji „Adwokaci rozjaśniają …