Strona główna / Aktualności / Dotacje tylko dla swoich

Dotacje tylko dla swoich

Ministerstwo Rodziny w programie FIO z listy dotowanych NGO’sów wymazało stowarzyszenie sędziowskie „Iustitia”, Fundację im. Schumana i prawniczy „Inpris”. Dorzucając punkty wciągnęło na nią organizacje katolickie i projekty, które mają krzewić wartości „rodzinne” i „patriotyczne postawy”. Decyzje ministerstwa łamią regulamin Ministerstwo Rodziny Pracy i PolitykiSpołecznej po raz drugi złamało regulamin w najważniejszym programie dotacyjnym ? Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Minister Rafalska wbrew regulaminowi odjęła punkty przyznane przez ekspertów i tym samym odebrała dotację: Stowarzyszeniu Sędziów Polskich ?Iustitia?; Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana; prawniczemu think-tankowi ?Inpris?. O decyzji ministerstwa ?Iustitia? dowiedziała się od OKO.press. Jej rzecznik prasowy, sędzia Bartłomiej Przymusiński, był zdumiony zarówno taką decyzją, jak i sposobem, w jaki ministerstwo ją podjęło. Rzecznik Fundacji Schumana powiedział OKO.press, że nie zdarzało się dotąd, by odbierano punkty projektom, które uzyskały ich wystarczająco dużo od ekspertów.
?Znaleźliśmy się pod progiem. Nie wiem, jaka jest motywacja ministra? ? mówi rzecznik. Min. Rafalska zabrała zatem punkty i tym samym pogrążyła organizacje ?źle widziane? przez obecne władze. Dodatkowe punkty od pani minister dostało za to aż 16 gorzej ocenionych projektów, dzięki temu wyskoczyły nad kreskę i dostały dotację. W grupie faworytów ministerstwa Rafalskiej znalazły się projekty wpisujące się w ?pedagogikę PiS?. Słowa-klucze do sukcesu to ?rodzina?, ?wychowanie patriotyczne?, ?ojczyzna?. Liczył się też katolicki wnioskodawca. A to wszystko wbrew lub na granicy regulaminu. Dodawanie punktów jest zgodne z regulaminem. Minister powinien jednak przedłożyć pisemne uzasadnienie swojej decyzji. W przypadku swych 16 faworytów Rafalska tego nie zrobiła. Jednak regulamin nie pozwala ministrowi odejmować punktów i tym samym zabierać dotacji projektom, które przez ekspertów zostały wysoko ocenione. Z ogłoszonych 21 kwietnia 2017 roku wyników naboru uzupełniającego do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wynika, że ministerstwo bezprawnie odjęło punkty posługując się oceną strategiczną. W Funduszu Inicjatyw Obywatelskich są cztery priorytety. W priorytecie trzecim (Aktywni Obywatele) decyzją ministerialną bez dotacji zostały ? Stowarzyszenie Sędziów Polskich ?Iustitia? (krytyczne wobec planowanej przez PiS reformy sądownictwa) oraz Polska Fundacja im. Roberta Schumana, zajmująca się integracją europejską. W priorytecie czwartym (Silne organizacje pozarządowe) odrzucono projekt prawniczego think-tanku Inpris, zaangażowanego w monitoring wymiaru sprawiedliwości.
. Polska Fundacja im. Schumana złożyła projekt ?Jak działa moja gmina?? zwiększający świadomość zasad działania samorządów. ?Inpris? chciał tworzyć mechanizm merytorycznego wsparcia dla innych NGO?sów, czyli ?Akademię legislacyjną dla organizacji pozarządowych?. Ewa Kulik-Bielińska, szefowa Fundacji im. Stefana Batorego, uważa, że to ewidentna decyzja polityczna: ?To znamienne, że organizacje, które zajmują się szerzeniem integracji europejskiej i monitoringiem wymiaru sprawiedliwości zostały wyeliminowane?.
Faworyci pani ministerto projekty: Mazowiecka Federacja na rzecz Ekonomii Społecznej z projektem ?Regionalni Animatorzy Współpracy na rzecz Rodziny?; Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej z projektem ?Partnerstwa lokalne na rzecz rodziny? Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ?ROTA? z projektem ?Tym, którzy ponad życie umiłowali ojczyznę ? wdzięczni bohaterom i dobroczyńcom ziemi jedlickiej?; Caritas Diecezji Rzeszowskiej z projektem ?Kształcenie i promocja kompetencji obywatelskiego patriotyzmu dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym?; Stowarzyszenie Radość Dobro Nadzieja z projektem ?Radiowe warsztaty dziennikarskie?; Stowarzyszenie Wspólnota Polska z projektem ?Mała Akademia Młodzieżowych Animatorów Środowisk Polonijnych?; Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z projektem ?Wakacje pełne wrażeń!?.
Pula na rok 2017 to ponad milion złotych. Transparentny mechanizm finansowania FIO był udoskonalany przez wiele lat konsultacji i współpracy pomiędzy administracją, trzecim sektorem i ekspertami. Same NGO?s oceniają, że precedens, który tworzy ministerstwo, rujnuje zaufanie do FIO jako przyjaznego organizacjom programu. Już w pierwszej turze konkursu ministerstwo posłużyło się oceną strategiczną. To wzbudziło larum wśród organizacji pozarządowych. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, w raporcie z marca 2017, zakwalifikowała całą sprawę jako przykład rażących naruszeń.
Źródło; OKOpress.pl.

Sprawdź także

Jaki model sprawiedliwości

W piątek (17 maja br.) odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie szefa resortu sprawiedliwości Adama Bodnara …