Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Dramatyczny apel Amnesty International

Dramatyczny apel Amnesty International

Z niepokojem obserwujemy zmiany legislacyjne przyjęte i projektowane w polskim ustawodawstwie w latach 2016-2017. Mogą one realnie wpłynąć na zagrożenie niezawisłości i niezależności sądownictwa, a w konsekwencji doprowadzić do naruszenia prawa jednostki do sądu. Zmiany w prawie o prokuraturze, w kodeksie postępowania karnego,
w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, w ustawie o ustroju sądów powszechnych oraz ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa w znaczący sposób godzą w konstytucyjną zasadę podziału władzy oraz gwarancje niezależności i niezawisłości sądownictwa.
Amnesty International przygotowała opinię w przedmiocie zagrożenia niezależności sądów i niezawisłości sędziów, która jest wynikiem analizy przyjętych i projektowanych zmian w polskim ustawodawstwie oraz skróconą informację o głównych tezach. Przedstawiamy zmiany, wobec których formułowany jest zarzut niekonstytucyjności bądź niezgodności z obowiązującym Polskę prawem międzynarodowym oraz standardami międzynarodowymi regulującymi kwestię niezależności sądownictwa. Prawo do sądu to jedno z najbardziej fundamentalnych praw człowieka zagwarantowane w Konstytucji RP i wiążącym Polskę prawie międzynarodowym. Istotnym elementem i gwarancją realizacji prawa jednostki do sądu jest z kolei niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziowska.
Reforma sądownictwa powinna toczyć się w duchu poszanowania prawa i podstawowych standardów, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, do których przestrzegania Polska jest zobowiązana na mocy Konstytucji i wiążących umów międzynarodowych. Prawo do bezstronnego sądu zagrożone! Bez wcześniejszej zapowiedzi do dzisiejszego porządku obrad Sejmu wprowadzono głosowanie nad sprawozdaniami komisji sejmowej w sprawie projektów nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych i Krajowej Rady Sądownictwa. Projektowane zmiany stanowią zagrożenie dla niezależności sądownictwa. Prawo do sądu to jedno z najbardziej fundamentalnych praw człowieka zagwarantowane w Konstytucji RP i wiążącym Polskę prawie międzynarodowym. Istotnym elementem i gwarancją realizacji prawa jednostki do sądu jest z kolei niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziowska. Na stronie AI można wezwać polskie władze do przestrzegania Konstytucji RP i prawa międzynarodowego. Podpisz petycję!

Sprawdź także

Zerwano kworum w IC SN

Impas w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. Sędziowie nie wybrali kandydatów na prezesa Zgromadzenie Sędziów Izby …