Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Druga transza deregulacji

Druga transza deregulacji

Sejm 9 maja przyjął także ustawę – II transzę deregulujacji dostępu do 9 zawodów podlegających Ministrowi Finansów oraz 82 zawodów Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Przyjęta dzisiaj ustawa nowelizuje 21 ustaw, obejmuje grupy zawodowe liczące ponad 200 tysięcy osób i była konsultowana z blisko 400 podmiotami. Ułatwia dostępm.in. do zawodów: architektów, urbanistów, inżynierów budowlanych, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, doradców podatkowych, agentów i brokerów ubezpieczeniowych, aktuariuszy, biegłych rewidentów, rzeczoznawców samochodowych, nurków, dróżników obchodowych, zawody związane z obsługą metra czy zawody związane z żeglugą morską i śródlądową.
Ustawa zawiera wypracowane wspólnie z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozwiązanie, które umożliwia uczelniom stworzenie kierunków studiów (we współpracy z organem nadającym uprawnienia), których ukończenie stanowić będzie podstawę do zwolnienia z części lub całości postępowania kwalifikacyjnego do wykonywania danego zawodu. Proponowana zmiana ma przyczynić się do lepszego dopasowania systemu edukacji do potrzeb rynku pracy. Ustawa zostanie teraz skierowana do Prezydenta RP.
W środę 7 maja 2014 r. odbyło się pierwsze czytanie III transzy deregulacji, tj. projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów. Projekt, obejmujący 101 zawodów m.in. geologów, rzeczników patentowych czy maklerów papierów wartościowych został skierowany do rozpatrzenia w sejmowej Nadzwyczajnej Komisji ds. związanych z ograniczeniem biurokracji.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Święto Sędziów i Sądów

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości – święto obchodzone w Europie corocznie 23 maja. Ma upamiętniać rocznicę śmierci …