Strona główna / Szczypta soli / Dwa lata prezydenta

Dwa lata prezydenta

6 sierpnia 2012 r. mijają dwa lata od złożenia przez Bronisława Komorowskiego wobec Zgromadzenia Narodowego przysięgi i objęcia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kancelaria Prezydenta przygotowała publikację, która zawiera podstawowe informacje dotyczące aktywności Prezydenta RP w tym okresie. Układ treści odzwierciedla najważniejsze, zdefiniowane przez Konstytucję RP, zadania i powinności Prezydenta RP. Z mocy ustawy zasadniczej Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Prezydent Bronisław Komorowski dąży do zwiększenia konkurencyjności Polski poprzez aktywność w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego, wspieranie rozwoju Polski oraz promocję nowoczesnego patriotyzmu. Kluczowymi metodami działania prezydenta są dialog i otwartość. Jego prezydentura służy budowaniu przestrzeni dyskusji i poszukiwaniu porozumienia w najważniejszych dla Polski sprawach, ponad podziałami politycznymi i partyjnymi – czytamy w oficjalnym komunikacie Kancelarii Prezydenta RP.
Z sondaży wynika, że to właśnie prezydent B. Komorowski cieszy się największym zaufaniem Polaków. Dlaczego mu ufają? Z całą pewnością nie jest partyjnym funkcjonariuszem pełniącym funkcje prezydenta, jak jego poprzednik Lech Kaczyński. To wystarczyło, aby respondenci ankieterów udzielali poparcia obecnemu prezydentowi RP. Wybaczono mu nawet, że mordował zwierzęta. Między bajki można jednak włożyć frazy oficjalnego komunikatu, że kluczowymi metodami działania B. Komorowskiego są dialog i otwartość. Dziwnym trafem B. Komorowskiego nie przekonują żadne argumenty, ani opozycji, ani światłych ludzi, jeżeli tylko są to argumenty które podważają projekty Pogardy Obywatelskiej, albo Kościoła. Nadal te dwie instytucje są poza jakąkolwiek krytyką i kontrolą. Prędzej czy późnej ta uległość spowoduje obniżenie zaufania elektoratu do B. Komorowskiego.

Sprawdź także

Sędzia wrogiem prawicy

Joanna Knobel uniewinniła oskarżonych w największym procesie politycznym rządów PiS i jest teraz na prawicy …