Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Dwie kadencje prezesów SN

Dwie kadencje prezesów SN

Taką zmianę zawiera nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 29 sierpnia br. Dotychczas zasada kadencyjności w sprawowaniu funkcji kierowniczych była stosowana tylko w przypadku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powoływanego na 6 lat. Nie dotyczyła ona stanowisk prezesów kierujących poszczególnymi
izbami SN (np. cywilną, karną). Zgodnie z nowelizacją, po 12 miesiącach od wejścia w życie nowych przepisów obecni prezesi Sądu Najwyższego utracą swoje stanowiska, chyba że wcześniej zostaną odwołani. Ponadto, w myśl ustawy, po ukończeniu 70 lat sędzia SN nie będzie mógł pełnić funkcji prezesa tego sądu oraz przewodniczącego wydziału izby. Obowiązująca dotychczas możliwość wydłużenia okresu zajmowania stanowiska sędziego SN do 72 lat będzie obejmować tylko orzekanie, a nie czynności związane z zarządzaniem.
Sejm VII kadencji uchwalił nowelizację 12 czerwca 2015 r. Prezydent podpisał ją 31 lipca 2015 r.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Dwie kadencje prezesów SN

Dwie kadencje prezesów SN

Taką zmianę wprowadził Sejm, uchwalając nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Dotychczas zasada kadencyjności w sprawowaniu funkcji kierowniczych była stosowana tylko w przypadku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (powołanie na 6 lat). Nie dotyczyła ona stanowisk prezesów kierujących poszczególnymi izbami SN
(np. cywilną, karną).
Zgodnie z nowelizacją, po 12 miesiącach od wejścia w życie nowych przepisów obecni prezesi Sądu Najwyższego utracą swoje stanowiska, chyba że wcześniej zostaną odwołani. Ponadto, w myśl ustawy, po ukończeniu 70 lat sędzia SN nie będzie mógł pełnić funkcji prezesa tego sądu oraz przewodniczącego wydziału izby.
Obowiązująca dotychczas możliwość wydłużenia okresu zajmowania stanowiska sędziego SN do 72 lat będzie obejmować tylko orzekanie, a nie czynności związane z zarządzaniem. Teraz nowelizacja trafi pod obrady Senatu.

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …