Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Dwie opinie Komisji Weneckiej

Dwie opinie Komisji Weneckiej

Na wniosek Ministerstwa Spraw Zagranicznych 25 października 2017 r. o g.10.30 przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa spotkali się z delegacją Komisji Weneckiej w sprawie opinii o na temat ustawy ? prawo o prokuraturze. Natomiast 26 października 2017 r. o godz. 10.30 przedstawiciele Rady rozmawiali z Diego Garcia-Sayanem

– specjalnym sprawozdawcą ONZ w sprawie niezależności sędziów i prawników. Tematem spotkanie będą zmiany w Trybunale Konstytucyjnym i systemie wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
***
Przedstawiciele Sądu Najwyższego, na wniosek Ministerstwa Spraw Zagranicznych, spotkali się w dniu dzisiejszym (25.10) z delegacją Komisji Weneckiej, która przebywa w Polsce w związku z pracami nad opinią na temat ustawy ? prawo o prokuraturze. We wtorek (24.10) w Sądzie Najwyższym odbyło się spotkanie z Diego Garcia-Sayanem – specjalnym sprawozdawcą ONZ w sprawie niezależności sędziów i prawników. Tematem spotkania były zmiany w Trybunale Konstytucyjnym i systemie wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
***
Komisja Wenecka wyda dwie opinie dotyczące Polski: ustawy o prokuraturze oraz projektu ustaw na temat reformy sądownictwa – zapowiedział rzecznik Rady Europy Panos Kakawiatos. W ramach przygotowań do sporządzenia opinii delegacja złoży wizytę w Polsce. Przedstawiciele KW odwiedzą nasz kraj w środę i czwartek. Początkowo zapowiadano, że zostanie wydana opinia na temat nowelizacji ustawy o prokuraturze. Poprosił o nią w maju Komitet Monitoringu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Teraz okazuje się, że będzie także dokument Komisji Weneckiej ws. ustaw dotyczących sądownictwa. O opinię zwróciło się 11 października Zgromadzenie Parlamentarne
Chodzi o ustawy o sądach powszechnych oraz dwóch projektów ustaw przygotowanych przez prezydenta Andrzeja Dudę: Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. Opinie na temat ustawy o prokuraturze i reformie sądownictwa zostaną przyjęte na sesji plenarnej Komisji Weneckiej w dniach 8-9 grudnia – poinformował rzecznik Rady Europy. Dodał, że w środę i czwartek przedstawiciele KW przyjadą do Polski.
W ramach przygotowań do wydania opinii ws. prokuratury spotkają się z reprezentantami Sejmu i Senatu, Sądu Najwyższego, urzędu Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Izby Adwokackiej, stowarzyszenia Lex Super Omnia, Ad Vocem, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Amnesty International. Panos Kakawiatos ujawnił także, że na połowę listopada planowana jest następna wizyta Komisji Weneckiej w ramach przygotowań do wydania opinii na temat projektu ustaw o reformie sądownictwa. Ta wizyta jednak – zastrzegł – nie została jeszcze potwierdzona.
Procedura prac nad projektem opinii przewiduje przyjazd delegacji sprawozdawców na rozmowy z przedstawicielami wszystkich najważniejszych instytucji w kraju. Po wizycie w Polsce sprawozdawcy sporządzą, każdy osobno, komentarz do ustawy. Następnie komentarze te zostaną połączone przez sekretariat KW w całość i ponownie przedstawione sprawozdawcom, by wyrazili zgodę na zebranie ich indywidualnych uwag w takim kształcie. Tak powstanie projekt opinii.
****
W środę w Sejmie odbyło się spotkanie delegacji Komisji Weneckiej z przedstawicielami wszystkich klubów parlamentarnych i kół poselskich. Prezydium Sejmu reprezentował wicemarszałek Ryszard Terlecki. Rozmowy przeprowadzono w ramach prac nad zleconą przez Komisję Monitoringową Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy opinią Komisji Weneckiej w sprawie ustawy o prokuraturze. Przedstawiciele Komisji Weneckiej pytali m.in. o przebieg procesu ustawodawczego związanego z ustawą o prokuraturze. Potrzebę uchwalenia ustawy uzasadniał przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka poseł Stanisław Piotrowicz. Następnie posłowie reprezentujący kluby parlamentarne i koła poselskie przedstawili swoje stanowiska delegacji Komisji Weneckiej.
Centrum Informacyjne Sejmu
***
Przedstawiciele Sądu Najwyższego, na wniosek Ministerstwa Spraw Zagranicznych, spotkali się w dniu dzisiejszym (25.10) z delegacją Komisji Weneckiej, która przebywa w Polsce w związku z pracami nad opinią na temat ustawy ? prawo o prokuraturze. We wtorek (24.10) w Sądzie Najwyższym odbyło się spotkanie z Diego Garcia-Sayanem – specjalnym sprawozdawcą ONZ w sprawie niezależności sędziów i prawników. Tematem spotkania były zmiany w Trybunale Konstytucyjnym i systemie wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Sprawdź także

500.000 euro kary dziennie

Pół miliona euro dziennie za każdy dzień zwłoki w zastosowaniu się do decyzji Trybunału – …