Najnowsze informacje

Dymisja w więziennictwie

Zarzuty CBA wystarczyły, aby zdymisjonować dyrektora Biura Służby Zdrowia CZ SW. Na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej od listopada ubiegłego roku w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej trwa prowadzona przez Centralne Biuro Antykorupcyjne kompleksowa kontrola wszystkich zamówień publicznych.
W związku z przekazaną przez CBA informacją ? czytamy w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości – dotyczącą wstępnych ustaleń powyższej kontroli, które wskazują na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa – niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień, do których mogło dojść w ramach zakupu sprzętu medycznego, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Włodarski w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości Krzysztofem Kwiatkowskim podjął decyzję o odwołaniu Dyrektora Biura Służby Zdrowia Centralnego Zarządu Służby Więziennej.
Decyzja została wręczona w trybie natychmiastowym. Jednocześnie funkcjonariusz ten został odsunięty od pełnienia wszelkich obowiązków służbowych.

Sprawdź także

Ślepym pozwem w hejterów

Marcin Wiącek na konferencji poświęconej przestępstwom z nienawiści Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek wziął udział …