Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Dyscyplinarki w sądach powszechnych

Dyscyplinarki w sądach powszechnych

Do Sejmu RP wpłynął projekt ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób wykonujących niektóre zawody prawnicze, autorstwa Solidarnej Polski. Naczelna Rada Adwokacka złożyła do Marszałek Sejmu opinię, w której wyraża stanowczo negatywne stanowisko. Poselski projekt ustawy zakłada wykluczenie samorządów z postępowań dyscyplinarnych.
Poselski projekt ustawy zakłada wykluczenie samorządów z postępowań dyscyplinarnych proponując w zamian postępowanie w pierwszej instancji przekazać do powszechnych sądów apelacyjnych. Rozpatrywaniem spraw dyscyplinarnych w drugiej instancji miałby zajmować się natomiast Sąd Najwyższy. Naczelna Rada Adwokacka wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec propozycji Solidarnej Polski. W opinii zwraca uwagę, że projekt ten, złożony 29 sierpnia 2012 r. jest identyczny z rządowym projektem ustawy z 7 września 2006 roku. NRA podkreśliła, że upływ czasu przy braku jakiejkolwiek korekty spowodował, że w obecnym projekcie wnioskodawca odwołuje się do pojęć i instytucji prawnych już nieistniejących, jak na przykład: asesor sądowy, Prokuratura Krajowa czy Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny. Wnioskodawca w swoim automatycznym przepisaniu projektu napisał również w uzasadnieniu, że projekt ?jest częścią rządowego projektu reformy wymiaru sprawiedliwości?.
Zdaniem Adwokatury takie stwierdzenie wprowadza Sejm w błąd, bowiem od 2006 rządowy model wymiaru sprawiedliwości uległ jednak modyfikacji. Adwokaci podtrzymują zatem swoją negatywną ocenę z 2006 roku i przypominają krytyczne opinie, jakie wówczas złożyły wszystkie środowiska prawnicze, które zgodnie twierdziły, że propozycje są sprzeczne z Konstytucją RP. Stanowiska takie zajęli m.in. prof. Piotr Winczorek, dr hab. Tomasz Stawecki oraz Biuro Analiz Sejmowych. NRA zaznacza, że opinie te nie zostały ani dołączone ani wspomniane w uzasadnieniu projektu.
NRA uważa, że projekt w części w której pozbawia samorządy zawodów zaufania publicznego sądownictwa dyscyplinarnego jest sprzeczny z art. 17 Konstytucji RP i podważa samą istotę samorządu zawodów zaufania publicznego, a w części w jakiej projekt ustawy oddaje przygotowawcze postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów w gestię prokuratury jest sprzeczny z art. 10 ust. 1 i art. 186 ust. 1 Konstytucji.
Samorząd adwokacki stwierdza, że projekt z uwagi na uchybienia formalne uzasadnienia powinien być zdjęty z porządku obrad Sejmu, a w przypadku rozpoczęcia procedury legislacyjnej powinien być odrzucony przez Sejm w pierwszym czytaniu jako projekt sprzeczny z Konstytucją, zgłoszony dla niezrozumiałego celu, z niezrozumiałych powodów, zmierzający do podważenia istoty ustrojowej roli zawodów zaufania publicznego.
Opinię dla Naczelnej Rady Adwokackiej przygotował poznański adwokat Marcin Jerzy Majewski.

Sprawdź także

16 Dni bez Przemocy

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s …