Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Dzieci też mają prawa

Dzieci też mają prawa

Dwadzieścia pięć lat temu, 20 listopada 1989 r., Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Konwencję o prawach dziecka. Ten szczególnie ważny dokument, w którym zostały spisane wszystkie prawa dziecka, obowiązuje z nielicznymi wyjątkami na całym świecie. Z okazji tej rocznicy Naczelna Rada Adwokacka i UNICEF przygotowały akcję edukacyjną. W kilkudziesięciu szkołach ponadpodstawowych ? członkach Klubu Szkół UNICEF, odbędą się w listopadzie i grudniu br. zajęcia o prawach dziecka, prowadzone przez doświadczonych adwokatów, pod hasłem ?Masz prawo znać swoje prawa?.
Pierwszą lekcję, 19 listopada w Warszawie, poprowadzi adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. – By korzystać ze swoich praw, należy je znać. To szczególnie ważne w przypadku dzieci i młodzieży, u których dopiero kształtują się nawyki, z jakimi wejdą w dorosłe życie. Istotne jest, by wykształcić w młodym pokoleniu potrzebę poznawania swoich praw, które inni muszą respektować, ale nie mniej ważne jest wskazywanie, że prawom towarzyszą obowiązki, które trzeba wypełniać. To podstawa budowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego ? mówi adw. Anisa Gnacikowska, przewodnicząca komisji ds. Edukacji Prawnej przy NRA. UNICEF jest orędownikiem szerzenia wiedzy o prawach dziecka na całym świecie. Cieszymy się, że młodzi ludzie będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych adwokatów. Dzięki temu dowiedzą się jak interpretować zapisy Konwencji o prawach dziecka i jak ta wiedza przekłada się na ich życie codzienne. ? mówi Marek Krupiński, dyrektor generalny UNICEF Polska. W oparciu o specjalnie przygotowane kazusy uczniowie nabędą praktycznej wiedzy jak powinni zachować się w konkretnych sytuacjach, np. co mogą zrobić gdy ich prywatne zdjęcia zostaną opublikowane (bez ich zgody) w Internecie. Poprzez tę akcję Naczelna Rada Adwokacka chce również podnosić świadomość prawną w Polsce. Obecnie z pomocy prawnej korzysta zaledwie 5% dorosłych Polaków. ? To właśnie w edukowaniu najmłodszych widzę nadzieję na zmianę tej sytuacji. Liczę, że dzięki takim lekcjom prawa młodzież zrozumie, że profesjonalna pomoc prawna jest wręcz niezbędna w ważnych momentach życiowych i już jako dorośli ludzie, za naturalne będą uważali wsparcie prawne w takich sytuacjach jak: zakup nieruchomości, podpisanie wszelkiego rodzaju umów cywilno-prawnych, czy zakładanie własnego biznesu ? twierdzi adw. Andrzej Zwara, prezes NRA.
Źródło:adwokatura.pl

Sprawdź także

Święto Sędziów i Sądów

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości – święto obchodzone w Europie corocznie 23 maja. Ma upamiętniać rocznicę śmierci …