Strona główna / Aktualności / Dziecko jest bezradne

Dziecko jest bezradne

Powyżej piszemy o polskim projekcie w sprawia zwalczania przestępczości seksualnej wobec nieletnich przyjętym przez Radę Europy. W tym samym czasie odbyła się już VIII Ogólnopolska Konferencja ?Pomoc dzieciom ? ofiarom przestępstw?. Zgromadziła szerokie grono ekspertów z kraju i zagranicy. Udział wziął w niej także szef resortu K.Kwiatkowski. Wzorem lat ubiegłych konferencja poświęcona została pomocy dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochronie praw dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych. Krajowi i zagraniczni eksperci przedstawili uczestnikom modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz najnowsze ustalenia empiryczne i teoretyczne, dotyczące problemu krzywdzenia najmłodszych. Zaprezentowane zostały projekty i inicjatywy praktycznej pomocy dzieciom ? ofiarom przestępstw i ich rodzinom.
Uczestnicy konferencji mogli wziąć udział m.in. w sesjach plenarnych, wykładach, panelach dyskusyjnych, sesjach referatowych i warsztatach.
W 2010 r. w Polsce zgłoszono ponad 134 tys. przypadków przemocy domowej
. Dzięki nakazowi ochrony osoby pokrzywdzone będą mogły wyjechać również do innego państwa Unii Europejskiej bez obawy, że sprawca pojedzie za nimi i korzystając z różnic w systemach prawnych będzie je dalej prześladował. Europejski Nakaz Ochrony będzie wydawany na wniosek ofiary i przekazywany bezpośrednio między właściwymi organami państw członkowskich. Dyrektywa w szczególności umożliwiać będzie przekazywanie takich środków jak zakaz zbliżania się, czy w radykalnych przypadkach nakaz opuszczenia mieszkania. W trakcie konferencji minister sprawiedliwości przypomniał, że w listopadzie 2010 r. z Komendantem Głównym Policji i Dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podpisał porozumienie dotyczące utworzenia telefonu interwencyjno-informacyjnego 801 12 00 02. Konsultanci Pogotowia ?Niebieska Linia? w przypadkach otrzymania telefonicznej informacji o przemocy w rodzinie uruchamiają nowy rodzaj interwencji skutkujący natychmiastową izolacją sprawcy wcześniej skazanego za podobny czyn przez zarządzenie przez sąd wykonania kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej lub odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanego.
Ze statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że 2010 r. 3592 małoletnich było pokrzywdzonymi w różnego rodzaju sprawach karnych z czego ponad 3000 w sprawach znęcania się nad rodziną w których orzekały polskie sądy (art. 207§1 kodeksu karnego). W pierwszym półroczu 2011 r. dzieci były pokrzywdzonymi w 2769 sprawach w których orzekały sądy, z których 1916 dzieci było ofiarami znęcania się. Poszkodowanymi przemocą w rodzinie w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie było 435 małoletnich, 1473 kobiety i 257 mężczyzn.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Wojsko Francji w Kijowie?

Francja wysłała do Słowiańska na wschodzie Ukrainy około 100 żołnierzy z 3. pułku piechoty Legii …