Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Dziecko ma zawsze dwoje rodziców

Dziecko ma zawsze dwoje rodziców

Weszła wżycie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego, która określa nowe zasady ustalania, komu przysługiwać będzie władza rodzicielska, gdy rodzice się rozstają. Podobne procedury mają objąć zasady opieki nad dziećmi rodziców, którzy się rozwodzą, jak i osób, które żyją w separacji. W obu przypadkach
ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej ma się odbywać przede wszystkim na podstawie pisemnego porozumienia rodziców. Jeżeli sąd uzna je za zgodne z dobrem dziecka, będzie ono z urzędu uwzględniane.
Jeśli rodzice nie dojdą do porozumienia, sąd uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, będzie rozważał pozostawienie obojgu rodzicom pełnej władzy rodzicielskiej. Dopiero jeżeli będzie za tym przemawiać dobro dziecka, sąd będzie mógł zdecydować o powierzeniu wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców i ograniczeniu władzy drugiego do określonych praw i obowiązków.
Nowelizacja znosi również obowiązkowe rozstrzyganie przez sąd o zasadach utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Zarówno w przypadku rozwodzących się rodziców, jak i tych żyjących oddzielnie, sąd na ich zgodny wniosek pozostawi im swobodę w tym zakresie.
Sejm uchwalił ustawę 25 czerwca 2015 r., a prezydent podpisał ją 20 lipca br. 29 sierpnia weszła wżycie.

Sprawdź także

Rewizje w domach ziobrystów

Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych …