Dziekan stołecznej ORA

Adwokat Mikołaj Pietrzak został dziekanem stołecznej ORA. Wyboru dokonano na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Warszawie 19 listopada. Podczas zgromadzenia wybrano również rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej w Warszawie – został nim adw. Krzysztof Stępiński. Adw. Mikołaj Pietrzak przez dwie kadencje (od 2010 r. do 2016 r.)był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Od 2010 r. przewodniczy pracom Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W ramach pracy w Komisji inicjuje i współorganizuje spotkania, debaty, seminaria i konferencje poświęcone istotnym z punktu widzenia praw człowieka zmianom prawnym i społecznym. W ciągu ostatnich lat zorganizowane przez Komisję Praw Człowieka konferencje dotyczyły m.in. niezależności sądów i trybunałów, zmian w postępowaniu karnym z punktu widzenia ochrony praw człowieka, prawa do prywatności i praw dzieci. Jest autorem lub współautorem licznych opinii Naczelnej Rady Adwokackiej dotyczących istotnych zmian w prawie oraz opinii przyjaciela sądu (amicus curiae) prezentowanych w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Reprezentował Naczelną Radę Adwokacką w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, a także na posiedzeniach komisji sejmowych i senackich. Adw. Mikołaj Pietrzak wraz z członkami Komisji Praw Człowieka przy NRA w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej angażuje się w proces monitorowania stanu wykonywania przez Polskę orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, przygotowując raporty Komitetu Ministrów Rady Europy. W imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej uczestniczył w pracach Międzyresortowego zespołu ds. wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Był także stałym przedstawicielem polskiej adwokatury przy Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) w Komisjach: Prawa Człowieka oraz Stała Delegacja przy Trybunale w Strasburgu. W ramach swojej praktyki wspiera pro bono działalność organizacji pozarządowych: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Greenpeace Polska, Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Jest jednym z założycieli oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. Jest laureatem nagrody im. Edwarda Wende. Jest również członkiem Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. W 2016 r. został powołany przez Sekretarza Generalnego ONZ w skład pięcioosobowej Rady dyrektorów Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz pomocy ofiarom tortur. Jest członkiem międzynarodowych organizacji prawniczych: European Criminal Bar Association, National Association of Criminal Defense Lawyers, oraz Legal Experts Advisory Panel Fair Trials International. Prowadzi warszawską kancelarię Pietrzak Sidor i Wspólnicy Sp. J. i jest członkiem Doughty Street Chambers w Londynie. Adw. Krzysztof Stępiński w latach 1974-1983 był sędzią Sądu Powiatowego Warszawa-Praga. W czasie stanu wojennego skłądał do wyroków zdania odrębne. W latach 1992 – 2007 był członkiem ORA w Warszawie, w latach 2004 – 2007 – rzecznikiem dyscyplinarnym ORA w Warszawie. Patron kilkunastu adwokatów (od 1995). Autor wielu publikacji na styku prawa i polityki: Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Tygodnik Powszechny, współautor bloga Dubois & Stepiński w portalu natemat.pl. (wyniki wyborów na stronie ORA Warszawa)

Sprawdź także

Rządzi prawo kaduka

Trybunał Konstytucyjny: prawo kaduka, czyli KRS, która została ukształtowana na podstawie ustawy z 2017roku nie …