Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Dzień Otwarty Notariatu Europejskiego

Dzień Otwarty Notariatu Europejskiego

25 października 2016 r. ? w ramach Europejskiego Dnia Sprawiedliwości ? odbędzie się pierwsza edycja Dnia Otwartego Notariatu Europejskiego, w której swój udział zapowiedziało 16 państw. Dzień Otwarty Notariatu Europejskiego jest inicjatywą Rady Notariatów Unii Europejskiej (KNUE). Jego pierwsza edycja odbędzie się 25 października br. w ramachEuropejskiego Dnia Sprawiedliwości we współpracy z Komisją Europejską i Radą Europy. Weźmie w niej udział 16 państw: Belgia, Chorwacja, Niemcy, Litwa, Holandia, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Bułgaria, Estonia, Hiszpania, Malta, Czechy, Słowacja, Włochy oraz Polska.
Na 25 października br. europejskie samorządy notarialne przygotowują spotkania informacyjne, konferencje oraz bezpłatne konsultacje, do udziału w których zapraszani są obywatele, studenci oraz przedsiębiorcy. Szczegółowe informacje na temat zaangażowania państw uczestniczących w tym wydarzeniu są dostępne na specjalnie w tym celu stworzonej stronie internetowej: CNUE Opendays. W Polsce Dzień Otwarty Notariatu odbędzie się tradycyjnie w ostatnią sobotę listopada, tj. 26.11.2016 r. Będzie to już siódma edycja tej ogólnopolskiej akcji edukacyjno-społecznej, której celem jest edukacja prawna obywateli w zakresie zagadnień leżących w kompetencjach zawodowych notariuszy.
Europejski Dzień Sprawiedliwości ma na celu przybliżenie wymiaru sprawiedliwości obywatelom poprzez informowanie o ich prawach oraz narzędziach ułatwiających dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych, jak również podnoszenia świadomości prawnej przedstawicieli zawodów prawniczych poprzez komunikację i inne pokrewne działania w poszczególnych państwach członkowskich UE. Udział w Dniu Sprawiedliwości Unii Europejskiej odbywa się na zasadzie dobrowolności, ale instytucje i organy państw członkowskich UE są zaproszeni do aktywnego udziału w obchodach tego dnia przez organizowanie imprez dla szerokiej publiczności (zwłaszcza młodzieży) oraz pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Sprawdź także

Bohaterowie, ale nieletni

Statusu osoby represjonowanej z powodów politycznych w PRL generalnie nie mogą uzyskać ci, którzy prowadzili …