Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Dzień Prawnika i Sprawiedliwości

Dzień Prawnika i Sprawiedliwości

Już po raz szósty w Polsce obchodzony będzie Europejski Dzień Prawnika, który w tym roku przypada na piątek 25 października. W tym samym dniu obchodzony też będzie Europejski Dzień Sprawiedliwości.

Tematem tegorocznych obchodów Europejskiego Dnia Prawnika jest prawo do pomocy prawnej z urzędu w sprawach karnych oraz do uzyskania pomocy prawnika w warunkach pozbawienia wolności. Celem tego dnia będzie m.in. podkreślenie kluczowej roli, jaką odgrywają prawnicy, czyli uczestnicy wymiaru sprawiedliwości, jak również ich wkład w ochronę praworządności.

W materiałach wydanych przez CCBE czytamy: „Pomoc prawna z urzędu jest kluczowym narzędziem w zapewnieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości należy do praw podstawowych, a także stanowi zasadniczą część i instrument praw człowieka, określony i chroniony treścią art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, tzn. swobodnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla każdego człowieka, bez względu na pozycję społeczną lub sytuację ekonomiczną. Uznaje się go za jeden z najważniejszych filarów praworządności i godności ludzkiej. Do obowiązków państw i organów władzy publicznej należy zagwarantowanie, zorganizowanie i sfinansowanie takiego systemu pomocy prawnej z urzędu, który zapewni osobom mniej majętnym dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz pokrycie kosztów doradztwa prawnego, obrony i reprezentacji przez podmioty profesjonalne. Działający system pomocy prawnej z urzędu w Państwach Członkowskich jest kwestią zasadniczą”.

Europejski Dzień Prawnika ustanowiła Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) w celu promowania idei państwa prawa i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości, a także aby promować zawód prawnika jako obrońcy praw człowieka, wspierającego budowę społeczeństwa obywatelskiego. Europejski Dzień Prawnika organizowany jest we wszystkich krajach członkowskich CCBE.

Zwyczajowo Europejski Dzień Prawnika obchodzony był 10 grudnia, w Dniu Praw Człowieka, ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. W 2017 roku na posiedzeniu Komitetu Sterującego CCBE zdecydowano o przesunięciu daty Europejskiego Dnia Prawnika z 10 grudnia na 25 października. Na ten termin przypada Europejski Dzień Sprawiedliwości. W roku 2018 i 2019 podtrzymano tę datę.

Podobnie jak w latach ubiegłych Europejski Dzień Prawnika będzie realizowany w postaci jednodniowego projektu edukacyjnego w formie lekcji realizowanych pro bono przez radców prawnych, członków wszystkich okręgowych izb radców prawnych, w szkołach ponadpodstawowych. Podejmowane działania w znaczący sposób przyczyniają się do popularyzacji wiedzy prawniczej wśród najmłodszych.

Sprawdź także

Nie, dla politycznego knebla

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z dnia 19-12-2021 w sprawie przyjęcia przez Sejm tzw. …