Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Dzień Sejmu Polskiego

Dzień Sejmu Polskiego

W środę 1 lipca po raz pierwszy obchodzimy Dzień Sejmu Polskiego. Uchwałę w sprawie ustanowienia tego święta podjęli przez aklamację posłowie w zeszłym miesiącu. W ten sposób Izba upamiętniła zawarcie 1 lipca 1569 r. na Sejmie w Lublinie unii realnej między Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim. W uchwale z 12 czerwca 2015 r.Sejm podkreślił, że unia lubelska ?nadawała relacjom polsko-litewskim nowy, doskonalszy kształt i zapoczątkowała okres potęgi i chwały Rzeczypospolitej Obojga Narodów?. – Sejm, złożony z Senatu i Izby Poselskiej, wzmocniony przez przedstawicieli Litwy, przez długie lata stanowił centrum decyzyjne rozległego państwa, przy jednoczesnym zapewnieniu godnej reprezentacji obu narodów – czytamy w uchwale. W dokumencie posłowie wyrazili także uznanie dla historycznych dokonań i świetnej tradycji parlamentaryzmu doby złotego wieku.
Tekst uchwały można znaleźć pod adresem: file:///C:/Documents%20and%20Settings/ks3956/Moje%20dokumenty/Downloads/M20150551.pdf

Sprawdź także

Rewizje w domach ziobrystów

Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych …