Najnowsze informacje

Dzień walki z rasizmem

21 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową. W tym roku hasłem przewodnim wspólnoty międzynarodowej jest pilna potrzeba zwalczania rasizmu i dyskryminacji rasowej, 75 lat po przyjęciu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Zgodnie z Deklaracją, każdy człowiek ma prawo do wszystkich praw i wolności, bez względu na jakiekolwiek rozróżnienie, takie jak m.in. rasa i kolor skóry.

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową to okazja, aby przypomnieć, że dyskryminacja ze względu na pochodzenie narodowe i etniczne to problem, z którym nadal borykamy się na całym świecie, w tym również w Polsce.

Dyskryminacja to sytuacja, w której człowiek ze względu na swoje cechy osobiste, takie jak m.in. rasa, pochodzenie etniczne, czy narodowość, jest traktowany mniej korzystnie niż inny człowiek w porównywalnej sytuacji. Niezależnie od przyczyny, wszelkie formy dyskryminacji są niewłaściwe i nie do zaakceptowania. Każdy człowiek ma prawo do godności i szacunku, bez względu na to, skąd pochodzi czy jaki jest kolor jego skóry.

W Międzynarodowym Dniu Walki z Dyskryminacją Rasową Rzecznik Praw Obywatelskich pragnie przypomnieć, że przeciwdziałanie i reagowanie na wszelkie formy dyskryminacji to nie tylko nasza moralna i etyczna odpowiedzialność, ale także konstytucyjny obowiązek państwa. Zgodnie z Konstytucją, każdy ma prawo do równego traktowania i nie można dyskryminować nikogo z jakiejkolwiek przyczyny. Polska zobowiązała się też do poszanowania prawa międzynarodowego w tym zakresie, w szczególności Międzynarodowej Konwencji z 1966 r. w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej.  

Dlatego konieczne jest zwiększenie wysiłków państwa i społeczeństwa na rzecz walki z rasizmem i dyskryminacją , a także stworzenie skutecznych mechanizmów ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych.

Wspólnie powinniśmy pracować na rzecz budowania społeczeństwa wolnego od wszelkich form dyskryminacji, w którym każdy człowiek ma równe prawa i szanse. Tylko razem możemy stworzyć lepszą i bardziej sprawiedliwą przyszłość dla wszystkich.

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową obchodzony jest corocznie 21 marca i został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1966 roku.

Wybór tej daty nie jest przypadkowy – 21 marca 1960 roku w Sharpeville, w Republice Południowej Afryki, miało miejsce krwawe stłumienie pokojowej demonstracji przeciwko systemowi apartheidu. Policja otworzyła ogień do tłumu, zabijając 69 osób i raniąc ponad 180. To tragiczne wydarzenie stało się symbolem walki przeciwko dyskryminacji rasowej i niewolnictwu.

Sprawdź także

Zapomnij o skórze zebry

Prawie każdy wyjeżdżając w różne zakątki świata, przywozi dla siebie bądź dla bliskich pamiątki. Nie …