Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / E-mail bez skutku w sądzie

E-mail bez skutku w sądzie

E-mail nie jest traktowany w sądzie jako pismo procesowe mogące wywołać skutki prawne.Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpoznawał sprawę dotyczącą pisma procesowego wniesionego do sądu drogą elektroniczną. Skarżący w ostatnim dniu upływu terminu do żądania sporządzenia uzasadnienia wyroku o godzinie 23.18 wysłał drogą elektroniczną wniosek o wydanie takiego uzasadnienia. Sąd okręgowy uznał, że takie pismo nie wywołało skutków prawnych. Możliwość składania pism procesowych e-mailem została ograniczona do konkretnych przypadków określonych przepisami szczególnymi. Przy czym żaden z nich nie miał zastosowania w tej sprawie.
W takiej sytuacji wysłaną wiadomość należy traktować nie jako pismo procesowe mogące wywołać skutki prawne, ale jedynie jako pismo o charakterze informacyjnym. Sprawa została następnie rozpoznana przez Sąd Apelacyjny, który podzielił pogląd Sądu Okręgowego. Skoro skarżący nie przekazał pisma za pośrednictwem publicznego operatora, to datą wniesienia pisma do sądu jest ta, w której zostało złożone w biurze podawczym, a zatem odczytane, zmaterializowane i opatrzone prezentatą przez pracownika.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, portal:lex.pl

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …