Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / E-sąd już działa

E-sąd już działa

Wprowadzane przez Ministerstwo Sprawiedliwości elektroniczne postępowanie upominawcze, czyli e-sąd, to uproszczenie i przyspieszenie procesu, obniżenie kosztów postępowania, skrócenie czasu wydania nakazu, czyli wszystko to, na co do tej pory narzekały osoby, którym na sali sądowej przyszło rozwiązywać swoje sprawy z np. dłużnikami ? powiedział minister sprawiedliwości ? prokurator generalny Krzysztof Kwiatkowski. – E-sąd to także odciążenie ?tradycyjnych? sądów rozpatrujących sprawy, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Takich spraw w ciągu roku jest prawie milion – dodał.

1 stycznia 2010 r. w Sądzie Rejonowym w Lublinie został utworzony XVI Wydział Cywilny, któy będzie rozpoznawał pozwy wnoszone elektronicznie. W praktyce e-Sąd zaczął działać od poniedziałku ? 4 stycznia 2010 r. Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd) swoją właściwością obejmie cały kraj.
Elektronizację postępowania upominawczego wprowadza się w celu uproszenia i przyspieszenia procesu uzyskania tytułu wykonawczego w stosunkowo nieskomplikowanych sprawach. Dotychczas głóną bolączką stron dochodzących swoich należności był długi czas, któy upływał od momentu wniesienia pozwu do skierowania tytułu na drogę postępowania egzekucyjnego. Celem wprowadzenia elektronicznego postępowania upominawczego jest odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w któych stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.
Ponadto, e-Sąd pociągnie za sobą także istotne oszczędności budzetowe. Szacunki, wykonane na etapie opracowania koncepcji budowy e-Sądu, pokazały, że przy rocznym wpływie około 400.000 pozwów mozna uzyskać oszczędności rzędu 15.000.000 zł. Jest to różnica kosztów obsługi takiej liczby pozwów w sposób tradycyjny (21.400.000 zł) i koszt obsługi tych samych pozwó w trybie elektronicznym (6.400.000 zł). Oznacza to, że całkowite nakłady na system powinny skompensować się zwrócic już w pierwszych miesiącach jego funkcjonowania, a dalsze lata przyniosą już istotne oszczędności. Formularze elektroniczne ułatwią konstruowanie pism procesowych i znacznie wyeliminują niebezpieczeństwo zaistnienia braków formalnych takich pism, co wiąże się ze zmniejszeniem ilości doręczeń dokonywanych w dotychczasowy sposób. Przewiduje się, że komunikacja między powodem i sądem elektronicznym będzie odbywać się wyłącznie w drodze elektronicznej, a między pozwanym i sądem elektronicznym w drodze tradycyjnej, chyba że pozwany sam zainicjuje komunikację elektroniczną ? wysyłając pismo drogą elektroniczną. Elektroniczny obieg informacji pozwoli na elektroniczną archiwizację akt sądowych w sprawach rozpatrywanych w e-Sądzie. Beneficjentami oszczędności będzie nie tylko wymiar sprawiedliwości, ale również strony postępowania.
Istota elektronicznego postępowania upominawczego polegać ma na:
· umożliwieniu elektronicznej komunikacji z sądem, w tym rónież złożenia i opłacenia pozwu,
· utrwalaniu czynności w elektronicznym postępowaniu upominawczym tylko w systemie informatycznym, gdyż założeniem nowego trybu jest rezygnacja z prowadzenia akt papierowych
· szybkim wydaniu orzeczenia tylko i wyłącznie jako dokumentu elektronicznego,
· ograniczeniu czynności sądu do niezbędnego minimum i wprowadzenie zasady, że czynności powoda podjęte w inny sposób, niż drogą elektroniczną nie wywołują skutku i nie będą przez sąd procedowane. Spodziewanym efektem postępowania przed e-Sądem będzie zatem istotne obniżenie kosztów postępowania oraz skróenie czasu wydania nakazu. Elektronizacja postępowania upominawczego obejmuje obszar merytoryczny od złożenia pozwu do złozenia wniosku egzekucyjnego u komornika sądowego. Efektem wprowadzanych zmian będzie:
· Przyspieszenie postępowania ? przede wszystkim poprzez uproszczenie procesu oraz jego automatyzację a także poprzez specjalizację pracowników e-Sądu,
· Zminimalizowanie liczby dokumentów składanych do sądu i komornika, obarczonych wadami,
· Istotne obnizenie kosztów prowadzenia postępowania,
· Ułatwienie dostępu do dokumentów (orzeczeń, akt sprawy) osobom upoważnionym,
· Możliwość bieżącego śledzenia postępowania przez strony,
· Ułatwienie dostępu do Sądu dla osób niepełnosprawnych,
· Ograniczenie do koniecznego minimum, czynności związanych z obsługą biurową w tradycyjnym rozumieniu (obsługa akt, papierowych repertoriów, części korespondencji ? np. do strony powodowej),
· Elastyczność zarządzania kadrami (głónie orzeczniczymi),
· Łatwość złożenia pozwu przez powoda,
· Automatyzacja obsługi powodów masowych w tym wymiana informacji z powodem masowym za pomocą systemów informatycznych. .

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …