Finansowanie pomostowe

EAJ wspiera SSP Iustitia

Niezależne sądownictwo ochraniające praworządność w państwie jest zasadniczym czynnikiem, który pozwala na utrzymanie pokoju społecznego. Obywatele mogą żyć bez obaw, spokojnie zajmować się swoimi sprawami, nawiązywać kontakty oraz zawierać umowy tylko wtedy, gdy istnieje niezależne sądownictwo zapewniające rządy prawa.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów wyraża pełne poparcie dla nominacji Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA do Pokojowej Nagrody Nobla. IUSTITIA nieustraszenie broni w Polsce wartości, które gwarantują sędziom możliwość orzekania zgodnie z literą prawa.

Jette Christensen, parlamentarzystka z Norwegii, uzasadnia nominację IUSTITII wagą jaką ma praworządność dla utrzymania pokoju społecznego. Nominacja ta została poparta przez Niemieckie Stowarzyszenie Sędziów, Prezydencję Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów oraz Europejskie Stowarzyszenie Sędziów w trakcie jego ostatniego posiedzenia 5 lutego 20211.

Praworządność jest istotnym czynnikiem zachowania pokoju społecznego. Może ona sprostać tym celom jedynie przy zapewnieniu niezależności sądów, które mają możliwość orzekania wyłącznie w oparciu o literę prawa. IUSTITIA będąc nieustraszonym rzecznikiem niezależności sędziowskiej i praworządności w Polsce, stale przypomina nam wszystkim o wadze tych wartości dla wspólnego dobra społeczeństw.

Popieramy tę nominację z całej mocy!

Sędzia Gaetano Pagone

Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów

1 Już po napisaniu tych słów przez sędziego Gaetano Pagone również Stowarzyszenie Sędziów Ameryki Łacińskiej poparło naszą kandydaturę (przyp. tłumacza).
Źrodło:SSP Iustitia

Sprawdź także

Ziobro przed MTK w Hadze

Międzynarodowy Trybunał Karny zajmuje się już sprawą masowego zatrzymywania przeciwników politycznych PiS, a zawiadomienie o …