Strona główna / Aktualności / Edukacja antydyskryminacyjna

Edukacja antydyskryminacyjna

– Należy dążyć do wypracowania pewnej wrażliwości wśród adwokatów i aplikantów adwokackich na kwestie antydyskryminacyjne ? powiedział adwokat Andrzej Tomaszek na konferencji pt. ?Edukacja antydyskryminacyjna jako wyzwanie dla administracji i wymiaru sprawiedliwości?. Rozmawiano o przygotowania różnych grup zawodowych.
Debata dotyczyła przygotowania różnych grup zawodowych do postępowania w codziennych sytuacjach zagrożenia lub występowania dyskryminacji. W rozmowach uczestniczyli m.in. przedstawiciele sądownictwa, służb więziennych, policji a także adwokatury. Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i jednocześnie przewodniczący Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy ORA, w swoim wystąpieniu pt. ?Edukacja prawnicza a prawa człowieka? przypomniał, że adwokatura polska jest powołana do współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich. Podkreślał sukcesy, jakie odnosi adwokatura w kształceniu swoich adeptów w dziedzinie niedyskryminacji i równego traktowania.
Obecnie adwokatura prowadzi dwa rodzaje treningu: na trzecim roku aplikacji szkolenia w zakresie praw i obowiązków obywateli oraz poprzez doskonalenie zawodowe dla adwokatów. Przykładowo z inicjatywy Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej przeprowadzono 64-godzinne szkolenie z przygotowywania skarg do Trybunału Konstytucyjnego dla adwokatów z całej Polski. ? To rodzaj szkolenia praktycznego. ? powiedział mecenas. Zastrzegł jednak, że skrócenie aplikacji do dwóch lat, zgodnie z art. 2 projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, uniemożliwi zapewnienie niezbędnych szkoleń w zakresie niedyskryminacji. ? Istnieje zagrożenie, że nasze seminaria i warsztaty będą miały charakter jedynie fakultatywny. Tymczasem szkolenia w tym zakresie to więcej niż formalizm. ? powiedział wicedziekan. Wypowiedź mecenasa o budowaniu wrażliwości na kwestie dyskryminacji wśród praktykantów zawodów prawniczych spotkało się z pozytywnym odzewem w dyskusji.
W konferencji wzięli udział również przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz innych organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwości i środowiska naukowego. W konferencji uczestniczył także adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Podczas spotkania zaprezentowany został także ?Podręcznik po europejskim prawie o niedyskryminacji?, opublikowany wspólnie przez Europejską Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Organizatorami spotkania, które odbyło się 16 maja br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, była Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania.
Źródło: adwokatura.pl

Sprawdź także

PAD-aleć blokuje NSA

Prezydent chce, by TK zbadał, czy NSA może oceniać ważność prezydenckich powołań sędziowskich We wniosku …