Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / W maju wyniki egzaminów

W maju wyniki egzaminów

Ponad 60 komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości przeprowadziło od 26 do 29 marca 2019 r. na terenie całego kraju zawodowe egzaminy prawnicze: adwokacki i radcowski.

Egzamin adwokacki odbył się przed 26 komisjami egzaminacyjnymi w 13 miastach – Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.

Egzamin radcowski przeprowadziło 38 komisji egzaminacyjnych w 19 miastach – Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wałbrzychu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Każdego dnia egzaminy rozpoczynały się o godz. 10.00 i trwały po 6 godzin (od pierwszego do trzeciego dnia egzaminu) lub 8 godzin (w czwartym dniu egzaminu).

Egzaminowani rozwiązywali zadania jednakowe dla wszystkich zdających dany egzamin. Były to zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego, a także dotyczące etyki i zasad wykonywania zawodu. Prace egzaminacyjne mogły być sporządzane w formie pisemnej lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Z tej drugiej możliwości skorzystali niemal wszyscy zdający.

Zadania z prawa karnego i cywilnego polegały na sporządzeniu apelacji w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta. W przypadku zadania z prawa gospodarczego – na przygotowaniu odpowiedniej umowy; zadania z prawa administracyjnego – na sporządzeniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego; zadania z zasad wykonywania zawodu i zasad etyki – na przedstawieniu opinii prawnej.

Podczas egzaminu zdający mogli korzystać z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa. Komisje egzaminacyjne zapewniły też dostęp do stanowisk komputerowych z systemem informacji prawnych.

Frekwencja na egzaminach była bardzo wysoka. Wyniosła 98%. Według danych otrzymanych z poszczególnych komisji, do egzaminu adwokackiego przystąpiło 1540 zdających spośród 1577 osób, które złożyły wnioski o dopuszczenie do egzaminu dopuszczonych do egzaminu. Z kolei do egzaminu radcowskiego przystąpiło 2230 zdających spośród 2285 osób wnioskujących o dopuszczenie do egzaminu.

Do egzaminów przystąpiło 14 zdających będących osobami niepełnosprawnymi. Czas każdej części egzaminu wydłużono dla nich o połowę – do 9 i 12 godzin. Natomiast 64 zdające kobiety – matki karmiące dziecko, skorzystały z uprawnienia do dwóch półgodzinnych przerw w czasie każdego dnia egzaminu.

Na podstawie informacji uzyskanych od przewodniczących komisji ustalono, że egzaminy przebiegały zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zadania egzaminacyjne zostały wydrukowane i dostarczone przy zachowaniu zasad poufności. Do każdej komisji dostarczono też nośniki z aplikacją komputerową do zdawania egzaminów.

Wyniki egzaminów mają zostać ogłoszone do połowy maja 2019 r.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Zmiany w sądach nielegalne

TSUE: Orzeczenie wydane przez neo-sędziego można uznać za niebyłe 1 ZDJĘCIE Siedziba TSUE (zdjęcie ilustracyjne) …