Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Egzaminy prawnicze

Egzaminy prawnicze

23 – 26 czerwca 2020 r. na terenie całego kraju odbyły się zawodowe egzaminy prawnicze – adwokacki i radcowski, których termin wyznaczony był pierwotnie w marcu br., ale został przesunięty z uwagi na rozpowszechnianie się wirusa SARS – CoV-2.

Egzaminy zostały przeprowadzone w szczególnym reżimie sanitarnym, określonym przez wytyczne ministra sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zdający rozwiązywali jednakowe zadania z zakresu prawa: karnego, cywilnego, gospodarczego, administracyjnego oraz zasad wykonywania zawodu i zasad etyki. Zadania z prawa karnego i cywilnego polegały na sporządzeniu apelacji w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta. W przypadku prawa gospodarczego, zadaniem zdających było sporządzenie umów w oparciu o opracowane stany faktyczne, zaś w przypadku prawa administracyjnego – sporządzenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta. Rozwiązanie zadań z zasad wykonywania zawodu i zasad etyki polegało na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu stany faktyczne.

Podczas egzaminu zdający mogli korzystać z aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa. Komisje egzaminacyjne zapewniły też dostęp do stanowisk komputerowych z systemem informacji prawnych.

Frekwencja na egzaminach była bardzo wysoka. Według danych otrzymanych z poszczególnych komisji, do egzaminu adwokackiego przystąpiło 1572 zdających spośród 1586 osób, które zostały dopuszczone do egzaminu, a do egzaminu radcowskiego – 1892 zdających z 1919 osób dopuszczonych do egzaminu – co stanowi około 99%.

Egzaminy przebiegały zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zadania egzaminacyjne zostały wydrukowane i dostarczone przy zachowaniu zasad poufności. Do każdej komisji dostarczono też nośniki z aplikacją komputerową do zdawania egzaminów.

Wyniki egzaminów mają zostać ogłoszone do połowy sierpnia 2020 r.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Honor i odwaga nagrodzone

Adam Bodnar, były rzecznik praw obywatelskich oraz Grupa Granica to tegoroczni laureaci Nagrody Stowarzyszenia im. …