Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Egzamin adwokacki i radcowski

Egzamin adwokacki i radcowski

Ponad 70 komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości przeprowadziło od 20 do 23 marca 2018 r. na terenie całego kraju zawodowe egzaminy prawnicze: adwokacki i radcowski. Egzamin adwokacki odbył się przed 35 komisjami egzaminacyjnymi w 13 miastach – Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie,Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Egzamin radcowski przeprowadziło 40 komisji egzaminacyjnych w 19 miastach – Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wałbrzychu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze. Każdego dnia egzaminy rozpoczynały się o godz. 10.00 i trwały po 6 godzin (od pierwszego do trzeciego dnia egzaminu) lub 8 godzin (w czwartym dniu egzaminu). Egzaminowani rozwiązywali zadania jednakowe dla wszystkich zdających dany egzamin. Były to zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego, a także dotyczące etyki i zasad wykonywania zawodu. Prace egzaminacyjne mogły być sporządzane w formie pisemnej lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Z tej drugiej możliwości skorzystali niemal wszyscy zdający. Na egzaminie adwokackim zadania z prawa karnego i cywilnego polegały na sporządzeniu apelacji w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta. W przypadku zadania z prawa gospodarczego – na przygotowaniu odpowiedniej umowy; zadania z prawa administracyjnego – na sporządzeniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego; zadania z zasad wykonywania zawodu i zasad etyki – na przedstawieniu opinii prawnej. Na egzaminie radcowskim zadania z prawa karnego i cywilnego również polegały na sporządzeniu apelacji. W przypadku zadania z prawa gospodarczego – na przygotowaniu pozwu; zadania z prawa administracyjnego – na sporządzeniu skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego; zadania z zasad wykonywania zawodu i zasad etyki – na przedstawieniu opinii prawnej. Podczas egzaminu zdający mogli korzystać z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa. Komisje egzaminacyjne zapewniły też dostęp do stanowisk komputerowych z systemem informacji prawnych. Frekwencja na egzaminach była bardzo wysoka. Według danych otrzymanych z poszczególnych komisji, do egzaminu adwokackiego przystąpiło 2181 zdających, co stanowi 98,3 proc. spośród 2219 osób dopuszczonych do egzaminu. Z kolei do egzaminu radcowskiego przystąpiło 2710 zdających, czyli 98,4 proc. spośród 2755 osób, które zostały dopuszczone do egzaminu. Do egzaminów przystąpiło 25 zdających będących osobami niepełnosprawnymi. Czas każdej części egzaminu wydłużono dla nich o połowę – do 9 i 12 godzin. Natomiast 68 zdających kobiet ? matek karmiących dziecko, skorzystało z uprawnienia do dwóch półgodzinnych przerw w czasie każdego dnia egzaminu. Na podstawie informacji uzyskanych od przewodniczących komisji ustalono, że egzaminy przebiegały zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zadania egzaminacyjne zostały wydrukowane i dostarczone przy zachowaniu zasad poufności. Do każdej komisji dostarczono też nośniki z aplikacją komputerową do zdawania egzaminów. Wyniki egzaminów mają zostać ogłoszone do pierwszej dekady maja 2018 r.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Co nam zrobili Czeczeni

Polska odsyłała uchodźców do Białorusi już w 2016 roku. Choć Trybunał w Strasburgu uznał to …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Egzamin adwokacki i radcowski

Egzamin adwokacki i radcowski

Przypominamy, ze Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką oraz Krajową Radą Radców Prawnych, wyznaczył termin egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2018 r. Egzaminy te odbędą się w dniach 20 – 23 marca 2018 r. Na 20 marca 2018 r. o godz. 10.00 przewidziano ? część pierwszą,obejmującą rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego, na dzień 21 marca 2018 r. godz. 10.00 zaplanowana została ? część druga, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, na dzień 22 marca 2018 r. godz. 10.00 ? część trzecia, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego oraz na dzień 23 marca 2018 r. godz. 10.00 ? część czwarta i piąta, obejmująca rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.

Sprawdź także

Co nam zrobili Czeczeni

Polska odsyłała uchodźców do Białorusi już w 2016 roku. Choć Trybunał w Strasburgu uznał to …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Egzamin adwokacki i radcowski

Egzamin adwokacki i radcowski

W dniach 28-31 marca 2017 r. na terenie całego kraju przeprowadzone zostaną zawodowe egzaminy prawnicze: egzamin adwokacki i egzamin radcowski. Egzaminy przeprowadzi 81 komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości. Egzamin adwokacki odbędzie się w 13 miastach, przed 39 komisjami egzaminacyjnymi z siedzibą w:Białymstoku (2 komisje), Gdańsku (2 komisje), Katowicach (4 komisje), Kielcach, Krakowie (3 komisje), Lublinie, Łodzi (2 komisje), Poznaniu (2 komisje), Rzeszowie (2 komisje), Szczecinie, Toruniu, Warszawie (15 komisji) i we Wrocławiu (3 komisje). Egzamin radcowski odbędzie się w 19 miastach, a przeprowadzą go 42 komisje egzaminacyjne z siedzibą w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku (2 komisje), Katowicach (3 komisje), Kielcach, Koszalinie, Krakowie (5 komisji), Lublinie (2 komisje), Łodzi (2 komisje), Olsztynie, Opolu (2 komisje), Poznaniu (3 komisje), Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wałbrzychu, Warszawie (11 komisji), we Wrocławiu (3 komisje) i w Zielonej Górze.
W skład każdej z komisji egzaminacyjnych wchodzi 8 osób: 4 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, którzy są sędziami sądów powszechnych i sądów administracyjnych oraz 4 adwokatów lub radców prawnych, delegowanych odpowiednio przez Naczelną Radę Adwokacką albo Krajową Radę Radców Prawnych. Wnioski o dopuszczenie do egzaminów złożyły łącznie 5522 osoby, w tym do egzaminu adwokackiego ? 2621, a do egzaminu radcowskiego ? 2901.
Egzaminy adwokacki i radcowski trwają 4 dni, podczas których zdający rozwiązują jednakowe dla wszystkich egzaminowanych zadania z zakresu: prawa karnego (w dniu 28 marca), prawa cywilnego lub rodzinnego (w dniu 29 marca), prawa gospodarczego (w dniu 30 marca) oraz prawa administracyjnego i zasad wykonywania zawodu i zasad etyki (w dniu 31 marca). Każdego dnia egzaminy rozpoczynają się o godzinie 10.00 i trwają po 6 godzin (1-3 dzień egzaminu) i 8 godzin w czwartym dniu egzaminu. Zdający mają możliwość sporządzania prac egzaminacyjnych – według własnego wyboru – pismem ręcznym lub przy użyciu sprzętu komputerowego, z której to możliwości skorzysta blisko 99% egzaminowanych. Zdający, którzy zdecydowali się na rozwiązywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, będą korzystali z odpowiednio przygotowanych własnych laptopów, spełniających wymagania techniczne ogłoszone przez przewodniczących komisji egzaminacyjnych. Natomiast Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało wyposażoną w edytor tekstu aplikację egzaminacyjną, która blokuje dostęp do zasobów komputera i uniemożliwia łączność z urządzeniami zewnętrznymi. Podczas rozwiązywania zadań w trakcie egzaminu radcowskiego, zdający mogą korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa. Do egzaminów przystąpi łącznie 18 zdających będących osobami niepełnosprawnymi. Czas trwania egzaminów w stosunku do tych zdających podlega wydłużeniu o połowę ? odpowiednio do 9 godzin w 1, 2 i 3 dniu egzaminów i 12 godzin w ostatnim dniu egzaminów. Natomiast matkom karmiącym dziecko piersią (79 zdających) przysługuje uprawnienie do wykorzystania dwóch półgodzinnych przerw w czasie każdego dnia egzaminów, które nie podlegają wliczeniu do czasu trwania egzaminu w danym dniu.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Co nam zrobili Czeczeni

Polska odsyłała uchodźców do Białorusi już w 2016 roku. Choć Trybunał w Strasburgu uznał to …

Strona główna / Listy / Egzamin adwokacki i radcowski

Egzamin adwokacki i radcowski

Został przez ministra sprawiedliwości wyznaczony na dzień 19 marca 2 014 r. o godz. 10.00.EGZAMIN ADWOKACKI…
….został przez ministra sprawiedliwości wyznaczony na dzień 19 marca 2 014 r. godz. 10.00 – w którym zdający rozwiązywać będą zadanie z zakresu prawa karnego, na dzień 20 marca 2014 r. godz. 10.00 – w którym zdający rozwiązywać będą zadanie z zakresu prawa cywilnego oraz na dzień 21 marca 2014 r. godz. 10.00 – w którym zdający rozwiązywać będą zadanie z zakresu prawa gospodarczego i zadanie z zakresu prawa administracyjnego.
Egzamin odbędzie się w siedzibie Okręgowej rady Adwokacjie w Poznaniu (ul. Konopnickiej 15, kod 60-771) obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: chodzieski, czarnowsko-trzcianecki, gnieźnieński, gostyński, grodziski, jarociński, kępiński, kaliski, kolski, koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, ostrowski, ostrzeszowski, pilski, pleszewski, poznański, rawicki, słupecki, szamotulski, śremski, średzki, turecki, wałecki, wągrowiecki, wieruszowski, wrzesiński, złotowski i miasta na prawach powiatu: Kalisz, Konin, Leszno, Poznań; i Zielonej Górze obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: zielonogórski, krośnieński, żarski, żagański, nowosolski, świebodziński, międzyrzecki, strzelecko-drezdenecki, gorzowski, sulęciński, słubicki, choszczeński, myśliborski, wolsztyński, wschowski i miasta na prawach powiatu: Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski .
EGZAMIN RADCOWSKI
… został przez ministra sprawiedliwości wyznaczony na dzień 19 marca 2014 r. godz. 10.00 ? w którym zdający rozwiązywać będą zadanie z zakresu prawa karnego, na dzień 20 marca 2014 r. godz. 10.00 – w którym zdający rozwiązywać będą zadanie z zakresu prawa cywilnego, oraz na dzień 21 marca 2014 r. godz. 10.00 – w którym zdający rozwiązywać będą zadanie z zakresu prawa gospodarczego i zadanie z zakresu prawa administracyjnego. Egzamin radcowski zostanie przeprowadzony przez komisje egzaminacyjnemieszczące się w siedzibach rad okręgowych izb radców prawnych w siedzibie OIRP w Poznaniu ul. Chwaliszewo 69 ( kod 61-105) obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: gnieźnieński, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, nowotomyski, obornicki, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, poznański, rawicki, słupecki, szamotulski, śremski, średzki, turecki, wieruszowski, wrzesiński i miasta na prawach powiatu: Kalisz, Konin, Leszno i Poznań.

Sprawdź także

Rejs po Jezioraku

XXX Ogólnopolski Rejs Adwokacki im. adw. Marii Budzanowskiej odbędzie sie 2–5 czerwca 2022 roku. Okręgowa …