Najnowsze informacje
Strona główna / Temida w Polsce, Europie i na Świecie / Egzamin adwokacki już w marcu

Egzamin adwokacki już w marcu

W dniach 19-21 marca 2014 roku w całej Polsce przeprowadzony zostanie egzamin adwokacki. Przystąpią do niego aplikanci adwokaccy oraz osoby uprawnione na podstawie ustawy Prawo o adwokaturze tj. doktorzy nauk prawnych, referendarze sądowi i absolwenci prawa pracujący w kancelariach i urzędach organów władzy publicznej,
których praca wymagała wiedzy prawniczej, z co najmniej czteroletnim stażem pracy, osoby które ukończyły aplikację legislacyjną, również z czteroletnią praktyką prawniczą, osoby po egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym bądź komorniczym oraz osoby które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Egzamin organizuje ministerstwo sprawiedliwości, które podzieliło egzamin na następujące części: 19 marca, o godz. 10.00 rozpocznie się egzamin z zakresu prawa karnego, 20 marca również o godz. 10.00 zdający rozwiązywać będą zadanie z zakresu prawa cywilnego, z kolei ostatniego dnia egzaminu zmagać się będą z zadaniami z zakresu prawa gospodarczego i administracyjnego. Wnioski o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego aplikanci składają do komisji egzaminacyjnych na obszarze właściwości okręgowej rady adwokackiej, w której odbyli aplikację. Pozostałe osoby składają wnioski do komisji egzaminacyjnej na obszarze okręgowej rady adwokackiej, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu na podstawie art. 66 ust. 2 składają wnioski do 2 lutego 2014 r. w siedzibach Okręgowych Rad Adwokackich, aplikanci adwokaccy zaś do 26 lutego 2014 r. Ponieważ 2 lutego przypada w niedzielę, termin składania wniosków nie podlega wydłużeniu do 3 lutego. Do wniosku aplikanci winni dołączyć zaświadczenie o odbyciu aplikacji adwokackiej oraz oryginał dowodu opłaty za egzamin. Wykaz dokumentów, które powinny dołączyć osoby spoza aplikacji znajduje się na stronie ministerstwa sprawiedliwości.

Sprawdź także

L. Wałęsa wygrał z Polską

ETPC: Polska musi podjąć odpowiednie środki, aby zapewnić niezależność sądownictwa. Wyrok w sprawie Wałęsa przeciwko …