Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Egzamin adwokacki

Egzamin adwokacki

Ministerstwo sprawiedliwości ogłosiło wyniki zawodowych egzaminów prawniczych. Egzamin adwokacki zdało 82% przystępujących.

Do egzaminu adwokackiego, który odbył się w maju br. przystąpiło 1604 zdających, a wynik pozytywny uzyskało 1321 osób, co stanowi ok. 82% ogółu przystępujących.

Najwyższy poziom zdawalności uzyskali aplikanci, którzy przystąpili do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu aplikacji – ok. 90%. Wśród pozostałych aplikantów odsetek ten wyniósł ok. 71%, natomiast wśród osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu bez odbycia aplikacji  –  ok. 54%.        

W poszczególnych komisjach egzaminacyjnych pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego uzyskało przed:

 Komisją Egzaminacyjną  w Poznaniu – 45 spośród 56 zdających, tj. ok. 80%,

– Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Poznaniu – 55 spośród 59 zdających, tj. ok. 93%,

Komisją Egzaminacyjną w Szczecinie – 22 spośród 28 zdających, tj. ok. 79%,

Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu – 59 spośród 66 zdających, tj. ok. 89%,

– Komisją Egzaminacyjną  nr 2 we Wrocławiu – 51 spośród 64 zdających, tj. ok. 80%,

Sprawdź także

Poeta adwokatem

Spotkanie z autorami książki „Brzechwa. Poeta w Adwokackiej Todze” „Brzechwa. Poeta w Adwokackiej Todze” to …