Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Egzamin na aplikację komorniczą

Egzamin na aplikację komorniczą

Minister sprawiedliwości wyznaczył termin egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na dzień 28 września 2013 r. (sobota) godz. 11.00. Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, mieszczą się w siedzibach rad izb komorniczych w: Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Warszawie. Termin zgłoszeń do 9 sierpnia. Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, należy składac w siedzibach izb komorniczcyh, które mieszczą się w siedzibach rad izb komorniczych w:
Gdańsku, Al. Niepodległości 703A, kod 81-853 Sopot, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Gdańsku oraz w Szczecinie,
Krakowie, ul. Francesco Nullo 8/3, kod 31-543, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Krakowie, w Katowicach oraz w Rzeszowie,
Poznaniu, ul. Głęboka 4, kod 61-553, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Poznaniu oraz we Wrocławiu,
Warszawie, Al. Jerozolimskie 133/62, kod 02-304, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Warszawie, w Łodzi, w Lublinie oraz w Białymstoku.
Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą upływa w dniu 9 sierpnia 2013 r. Opłata egzaminacyjna wynosi 800,00 zł (słownie osiemset złotych, zero groszy). Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: ?opłata za egzamin konkursowy na aplikację komorniczą”. Inne szczegóły na stronach internetowych resortu.

Sprawdź także

Adwokaci o wyborze KRS

Prezes NRA do Premiera i Ministra Sprawiedliwości: przyznanie wyłącznie sędziom prawa do zgłaszania kandydatów do …