Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Egzamin na aplikacje prawnicze

Egzamin na aplikacje prawnicze

W piątek (21.03.2014 r.) zakończyły się trwające 3 dni zawodowe egzaminy prawnicze ? adwokacki i radcowski. W trakcie trzech dni egzaminów zawodowych, zdający rozwiązywali zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz gospodarczego i administracyjnego. Egzaminy z prawa karnego i cywilnego trwały po 6 godzin. Egzaminy z prawa gospodarczego i administracyjnego trwały 8 godzin. W przypadku 11 zdających, będących osobami niepełnosprawnymi, czas trwania egzaminów wydłużono odpowiednio do 9 i 12 godzin. W ocenie zespołów powołanych do przygotowania zadań egzaminacyjnych, prawidłowe rozwiązanie zadań polegało: w przypadku zadań z prawa karnego i cywilnego ? na sporządzeniu apelacji w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta, w przypadku zadań z prawa gospodarczego – na sporządzeniu pozwu w oparciu o przedstawione stany faktyczne, zaś w przypadku zadań z prawa administracyjnego – na sporządzeniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta lub przedstawiony stan faktyczny.
Egzamin adwokacki przeprowadziło 26 komisji (w tym: w Białymstoku, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, po 2 komisje w: Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu, 3 komisje w Katowicach oraz 8 komisji w Warszawie), zaś egzamin radcowski – 52 komisji (w tym: w Bydgoszczy, Koszalinie, Olsztynie, Opolu, Szczecinie, Toruniu, Wałbrzychu i Zielonej Górze, po 2 komisje w: Białymstoku, Gdańsku, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie, po 3 komisje w: Katowicach i Poznaniu, 4 komisje we Wrocławiu, 5 komisji w Krakowie oraz 17 komisji w Warszawie). W skład każdej komisji egzaminacyjnej weszło 8 osób: 4 sędziów – przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości oraz 4 adwokatów lub radców prawnych, delegowanych odpowiednio przez Naczelną Radę Adwokacką albo Krajową Radę Radców Prawnych. Frekwencja na egzaminach była bardzo wysoka. Według nieoficjalnych danych (oficjalne będą znane po przesłaniu protokołów i odpisów uchwał) uzyskanych z poszczególnych rad, do egzaminu adwokackiego przystąpiło 1638 zdających, a zatem 99% spośród 1652 osób, które złożyły wnioski o dopuszczenie do egzaminu. W odniesieniu do egzaminu radcowskiego frekwencja wynosiła 98% – do tego egzaminu przystąpiło 3527 zdających, podczas gdy wnioski o dopuszczenie do egzaminu złożyło 3588 osób. Zdający mieli możliwość sporządzania prac egzaminacyjnych, według własnego wyboru, pismem ręcznym lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Około 98% zdających wybrało rozwiązywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego.
Na podstawie telefonicznych informacji uzyskanych od Przewodniczących poszczególnych komisji egzaminacyjnych ustalono, że egzamin przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiały egzaminacyjne zostały wydrukowane i dostarczone przy zachowaniu zasad poufności, do każdej komisji dostarczono nośniki z aplikacją do zdawania egzaminu. W razie zakłóceń w funkcjonowaniu aplikacji, zdający mieli możliwość skorzystania z pomocy informatyków zapewniających wsparcie techniczne. W czasie trwania egzaminu, w Ministerstwie Sprawiedliwości telefoniczny dyżur pełnili informatycy, celem rozwiązywania na bieżąco ewentualnych problemów związanych z działaniem aplikacji. W ciągu 3 dni egzaminu, odnotowano 9 zgłoszeń dotyczących problemów z systemem operacyjnym. Podczas egzaminu zdający egzamin mieli możliwość korzystania z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa. Dodatkowo, komisje egzaminacyjne zapewniły dostęp do stanowisk komputerowych, zawierających systemy informacji prawnych. Ogłoszenie wyników egzaminów przez pierwsze komisje egzaminacyjne spodziewane jest w ciągu miesiąca.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …