Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Egzamin notarialny znów inaczej

Egzamin notarialny znów inaczej

W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów w sprawie egzaminu notarialnego Minister Sprawiedliwości informuje, że egzamin notarialny, wyznaczony uprzednio na dni 11 ? 13 września 2013 r., zostanie przeprowadzony w dniach 5 ? 6 listopada 2013 r. Przeprowadzenie egzaminu notarialnego w ww. terminie zostało uzgodnione z prezesami rad izb notarialnych, przy których mają siedziby komisje egzaminacyjne, którzy potwierdzili możliwość wynajęcia odpowiednich sal egzaminacyjnych. Zgodnie z treścią art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, zakres, tryb i sposób przeprowadzania egzaminu notarialnego w latach 2013 i 2014 odbywa się na podstawie ustawy ? Prawo o notariacie w brzmieniu dotychczasowym, z tym że egzamin ten nie będzie obejmował zadania polegającego na rozwiązaniu testu.
Konsekwencją wejścia w życie ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów będzie ograniczenie tegorocznego egzaminu notarialnego do dwóch części (drugiej i trzeciej) i skrócenie czasu trwania egzaminu z trzech do dwóch dni. Ogłoszenie zmieniające ogłoszenie o egzaminie notarialnym opublikowane w dniu 22 kwietnia 2013 r. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dzienniku Gazecie Prawnej, zostanie podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.
Z uwagi na powyższe, z dniem wejścia w życie powołanej ustawy przestanie również obowiązywać podany do publicznej wiadomości w dniu 22 marca 2013 r. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić miały podstawę opracowania pytań testowych na egzamin notarialny.
Miniosterstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Foto konkurs dla uczniów

Prawa człowieka w obiektywie – konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Zapraszamy uczniów szkół …