Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Egzaminy adwokackie i radcowskie

Egzaminy adwokackie i radcowskie

Minister Sprawiedliwości informuje, że egzaminy adwokacki i radcowski, wyznaczone uprzednio na dni 18 ? 21 marca 2014 r.,
zostaną przeprowadzone w dniach 19 ? 21 marca 2014 r.
Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r., poz. 829), zakres, tryb i sposób przeprowadzenia egzaminów adwokackiego i radcowskiego w latach 2014 i 2015 odbywa się na podstawie ustawy ? Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych w brzmieniu dotychczasowym, z tym że egzaminy te nie będą obejmowały zadania polegającego na rozwiązaniu testu. Konsekwencją likwidacji części testowej egzaminów adwokackiego i radcowskiego jest skrócenie czasu trwania tych egzaminów z czterech do trzech dni, przez co konieczne było dokonanie zmiany uprzednio wyznaczonego terminu przeprowadzenia tych egzaminów.
Przeprowadzenie egzaminów adwokackiego i radcowskiego w ww. terminie zostało uzgodnione z Naczelną Radą Adwokacką oraz Krajową Radą Radców Prawnych.

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Egzaminy adwokackie i radcowskie

Egzaminy adwokackie i radcowskie

Przed 40 komisjami egzaminacyjnymi powołanymi przez ministra sprawiedliwości trwają państwowe egzaminy: adwokacki i radcowski. Egzaminy takie odbywają się także w Poznaniu.

W skład każdej komisji wchodzi 8 egzaminatorów: 4 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, którymi są sędziowie oraz 4 przedstawicieli samorządu. Egzaminy będą trwały do 2 lipca 2010 r.
Do egzaminu adwokackiego zgłosiło się łącznie 790 osób, w tym 740 aplikantów i 50 osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innego tytułu niż odbycie aplikacji. Do egzaminu radcowskiego zgłosiły się łącznie 1333 osoby, w tym 1166 aplikantów i 167 osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innego tytułu niż odbycie aplikacji.
Zarówno egzamin adwokacki, jak i radcowski, składają się z pięciu części. Pierwsza cześć polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z zestawu 100 pytań. Druga część egzaminu polega na rozwiązaniu zadania z zakresu prawa karnego, trzecia – zadania z zakresu prawa cywilnego, czwarta ? zadania z zakresu prawa gospodarczego, a piąta ? zadania z zakresu prawa administracyjnego.
Po raz pierwszy egzamin adwokacki i radcowski kończący aplikację jest egzaminem państwowym. Egzamin adwokacki jest przeprowadzany łącznie przez 14 Komisji Egzaminacyjnych mających siedzibę w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu. Egzamin radcowski jest przeprowadzany łącznie przez 26 Komisji Egzaminacyjnych mających siedzibę w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …