Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Egzaminy na aplikacje prawnicze

Egzaminy na aplikacje prawnicze

29 września 2018 r. o godz. 11.00 na terenie całego kraju, po raz trzynasty, zostaną przeprowadzone państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną oraz po raz jedenasty państwowy egzamin konkursowy na aplikację komorniczą Kandydaci na aplikantów będą rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru,

liczące po 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Pozytywny wynik otrzymają kandydaci, którzy odpowiedzą poprawnie na minimum 100 pytań. Egzaminy na aplikacje zostaną jednocześnie przeprowadzone w 21 miastach w Polsce. Do chwili obecnej powołane zostały 54 komisje egzaminacyjne (20 komisji ds. aplikacji adwokackiej, 21 komisji ds. aplikacji radcowskiej, 6 komisji ds. aplikacji notarialnej, 7 komisji do przeprowadzenia egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą), w tym 4 dodatkowe komisje w Warszawie: 2 komisje do przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i 2 komisje do przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację radcowską.
W przypadku egzaminu na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, złożony wraz z odpowiednimi dokumentami, możliwe jest: – wydłużenie czasu na rozwiązywanie zestawu pytań testowych (150 minut) o połowę tj. o 75 minut, – udzielenie zgody przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę na szczególny sposób rozwiązywania zestawu pytań testowych.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu upłynął: – w dniu 10 sierpnia 2018 r. w przypadku egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, – w dniu 15 sierpnia 2018 r. w przypadku egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną.
Według stanu na dzień 17 sierpnia 2018 r. zgłoszenie do tych egzaminów złożyło łącznie ok. 6 740 kandydatów, w tym:
– na aplikację adwokacką ok. 2 370 osób,
– na aplikację radcowską ok. 3 600 osób,
– na aplikację notarialną ok. 590 osób,
– na aplikację komorniczą ok. 180 osób.
Liczby te mogą ulec zmianie z uwagi na wpływ zgłoszeń wysłanych pocztą. Dla przypomnienia – w 2017 r. do egzaminów wstępnych na aplikacje dopuszczonych zostało łącznie 8 127 osób, a przystąpiło 7 997, spośród których: – na aplikację adwokacką ? dopuszczonych zostało 2 875 osób, przystąpiło 2 817 osób, zdały 1 604 osoby, tj. 56,9%, – na aplikację radcowską ? dopuszczonych zostało 4 347 osób, przystąpiło 4 286 osób, zdały 2 344 osoby, tj. 54,7%, – na aplikację notarialną ? dopuszczonych zostało 690 osób, przystąpiły 682 osoby, zdało 281 osób, tj. 41,2%, – na aplikację komorniczą ? dopuszczonych zostało 215 osób, przystąpiło 212 osób, zdało 96 osób, tj. 45,3%.

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …

Strona główna / Aktualności / Egzaminy na aplikacje prawnicze

Egzaminy na aplikacje prawnicze

30 września 2017 r. o godz. 11.00 na terenie całego kraju, po raz dwunasty, zostaną przeprowadzone państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną oraz po raz dziesiąty państwowy egzamin konkursowy na aplikację komorniczą. Kandydaci na aplikantów będą rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru, liczące po 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Pozytywny wynik otrzymają kandydaci, którzy odpowiedzą poprawnie na minimum 100 pytań.
Egzaminy na aplikacje zostaną jednocześnie przeprowadzone w 21 miastach w Polsce. Do chwili obecnej powołane zostały 54 komisje egzaminacyjne (20 komisji ds. aplikacji adwokackiej, 21 komisji ds. aplikacji radcowskiej, 6 komisji ds. aplikacji notarialnej, 7 komisji do przeprowadzenia egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą),
w tym 4 dodatkowe komisje w Warszawie: 2 komisje do przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i 2 komisje do przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację radcowską. W przypadku egzaminu na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, złożony wraz z odpowiednimi dokumentami, możliwe jest: wydłużenie czasu na rozwiązywanie zestawu pytań testowych (150 minut) o połowę tj. o 75 minut, udzielenie zgody przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę na szczególny sposób rozwiązywania zestawu pytań testowych. Termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu upłynął: w dniu 11 sierpnia 2017 r. w przypadku egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, w dniu 16 sierpnia 2017 r. w przypadku egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną.
Według stanu na dzień 17 sierpnia 2017 r. zgłoszenie do tych egzaminów złożyło łącznie 7 710 kandydatów, w tym: na aplikację adwokacką 2 660 osób, na aplikację radcowską 4 200 osób, na aplikację notarialną 650 osób, na aplikację komorniczą 200 osób. Liczby te mogą ulec zmianie z uwagi na wpływ zgłoszeń wysłanych pocztą. Dla przypomnienia – w 2016 r. do egzaminów wstępnych na aplikacje dopuszczonych zostało łącznie 8 656 osób, a przystąpiło 8 398, spośród których: na aplikację adwokacką ? dopuszczonych zostało 3 048 osób, przystąpiły 2 962 osoby, zdały 1263 osoby, tj. 42,6%, na aplikację radcowską ? dopuszczonych zostało 4 471 osób, przystąpiły 4 343 osoby, zdało 1 756 osób, tj. 40,4%, na aplikację notarialną ? dopuszczonych zostało 765 osób, przystąpiło 735 osób, zdało 328 osób, tj. 44,6%, na aplikację komorniczą ? dopuszczone zostały 372 osoby, przystąpiło 358 osób, zdało 113 osób, tj. 31,6%.

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Egzaminy na aplikacje prawnicze

Egzaminy na aplikacje prawnicze

W sobotę 24 września 2016 r. po raz jedenasty przeprowadzone zostały państwowe egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną. Ponadto, po raz dziewiąty odbył się państwowy egzamin konkursowy na aplikację komorniczą. Do egzaminów przed 68 komisjami egzaminacyjnymi przystąpiło łącznie ok. 8 390 osób, spośród których na
aplikację adwokacką ? ok. 2 960 osób, na aplikację radcowską ? ok. 4 350 osób, na aplikację notarialną ? ok. 730 osób, a na aplikację komorniczą ? ok. 350 osób. Na terenie całego kraju egzaminy rozpoczęły się o godz. 11.00. Kandydaci na aplikantów w czasie 150 minut rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru, liczące po 150 pytań, zawierające po trzy propozycje odpowiedzi. Do uzyskania pozytywnego wyniku konieczne było udzielenie poprawnych odpowiedzi co najmniej na 100 pytań.
Wszyscy kandydaci na poszczególne aplikacje rozwiązywali identyczne zestawy pytań testowych. W związku ze zmianą przepisów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości, po raz pierwszy zastosowane zostały rozwiązania wyrównujące szanse dla osób niepełnosprawnych. W 9 komisjach egzaminacyjnych dla osób niepełnosprawnych czas na rozwiązywanie testu został wydłużony o 75 minut. Ponadto, 1 osoba skorzystała z możliwości szczególnego sposobu rozwiązywania zestawu pytań testowych, a dla 4 osób egzemplarze testu i karty odpowiedzi wydrukowane zostały większą czcionką.
Egzaminy przebiegły prawidłowo, bez żadnych zakłóceń. Według wstępnych, nieoficjalnych danych, pozytywny wynik z egzaminów uzyskało ok. 3 420 osób, czyli ponad 40% wszystkich zdających. Wyniki egzaminów na poszczególne aplikacje kształtują się następująco: egzamin wstępny na aplikację adwokacką zdało ok. 42%, tj. ok. 1 260 osób (dla porównania, w roku 2015 zdawalność wyniosła 37,5%), egzamin wstępny na aplikację radcowską zdało ok. 40%, tj. ok. 1 730 osób (w roku 2015 zdawalność wyniosła 34,4%), egzamin wstępny na aplikację notarialną zdało ok. 44%, tj. ok. 320 osób (w roku 2015 zdawalność wyniosła 39,5%), egzamin konkursowy na aplikację komorniczą zdało ok. 31%, tj. ok. 110 osób (w roku 2015 zdawalność wyniosła 64,4%). Wyniki tegorocznych egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną są wyższe niż w roku ubiegłym. Jedynie w przypadku aplikacji komorniczej zdawalność jest niższa niż w roku 2015, a porównywalna do wyników z roku 2014 (33,6%). Warto w tym miejscu przypomnieć, że informacje o szczegółowym zakresie egzaminów kandydaci posiadali już od 9 marca 2016 r., tj. od ogłoszenia wykazu tytułów aktów prawnych obowiązujących na egzaminy na poszczególne aplikacje. Szczegółowa analiza tegorocznych wyników egzaminów na aplikacje zostanie przygotowana i podana do publicznej wiadomości na początku 2017 r. Ze wstępnych informacji uzyskanych od przewodniczących komisji egzaminacyjnych wynika, że: na aplikację adwokacką najwyższą zdawalność stwierdzono w komisji egzaminacyjnej w Szczecinie ? ok. 56%, najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Koszalinie i Płocku ? ok. 15%, na aplikację radcowską najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej nr 1 w Krakowie ? ok. 56%, najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Kielcach ? ok. 22%, na aplikację notarialną najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Poznaniu ? ok. 54%, najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Gdańsku ? ok. 40%, na aplikację komorniczą najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Łodzi ? ok. 43%, najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Warszawie ? ok. 26%. Osoby, które otrzymały z egzaminu wynik pozytywny będą uprawnione – w okresie 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu – do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów i rozpoczęcia aplikacji.

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Egzaminy na aplikacje prawnicze

Egzaminy na aplikacje prawnicze

W dniu 24 września 2016 r. o godz. 11.00 na terenie całego kraju, po raz jedenasty, zostaną przeprowadzone państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną oraz po raz dziewiąty państwowy egzamin konkursowy na aplikację komorniczą. Kandydaci na aplikantów będą rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru, liczące po 150 pytań,zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Pozytywny wynik otrzymają kandydaci, którzy odpowiedzą poprawnie na minimum 100 pytań.
Egzaminy na aplikacje zostaną jednocześnie przeprowadzone w 24 miastach w Polsce. Do chwili obecnej powołanych zostało łącznie 60 komisji egzaminacyjnych (24 komisji ds. aplikacji adwokackiej, 19 komisji ds. aplikacji radcowskiej, 6 komisji ds. aplikacji notarialnej, 7 komisji do przeprowadzenia egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą), w tym 4 dodatkowe komisje w Warszawie: 2 komisje do przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i 2 komisje do przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację radcowską.
Z uwagi dużą liczbę złożonych wniosków do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i radcowską, w najbliższym czasie zostanie podjęta decyzja o powołaniu kolejnych dodatkowych komisji w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną ? w przypadku egzaminu na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną ? poparty odpowiednimi dokumentami: czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych zostaje wydłużony o połowę tj. o 75 minut, przewodniczący komisji egzaminacyjnej może udzielić zgody na szczególny sposób rozwiązywania zestawu pytań testowych. Termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu upłynął: w dniu 5 sierpnia 2016 r. w przypadku egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, w dniu 10 sierpnia 2016 r. w przypadku egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną.
Według stanu na dzień 11 sierpnia 2016 r. zgłoszenie do tych egzaminów złożyło łącznie ok. 8 460 osób, w tym: na aplikację adwokacką ok. 2 980 osób, na aplikację radcowską ok. 4 420 osób, na aplikację notarialną ok. 720 osób, na aplikację komorniczą ok. 340 osób. Liczby te mogą ulec zmianie, z uwagi na wpływ zgłoszeń wysłanych pocztą. Dla przypomnienia, w roku 2015 do egzaminów wstępnych na aplikacje dopuszczonych zostało łącznie 9 241 osób, spośród których: na aplikację adwokacką ? 3 066 osób, przystąpiło 2 945, zdało 1105 osób, tj. 37,5%, na aplikację radcowską ? 4 785 osób, przystąpiło 4 645, zdało 1 597 osób, tj. 34,4%, na aplikację notarialną ? 767 osób, przystąpiło 740, zdały 292 osoby, tj. 39,5%, na aplikację komorniczą ? 623 osoby, przystąpiło 601, zdało 387 osób, tj. 64,4%.
Wydział Komunikacji Społęcznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Egzaminy na aplikacje prawnicze

Egzaminy na aplikacje prawnicze

W sobotę 26 września 2015 r. o godz. 11.00 na terenie całego kraju, po raz dziesiąty, zostaną przeprowadzone państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną oraz po raz ósmy państwowy egzamin konkursowy na aplikację komorniczą. Kandydaci na aplikantów będą rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, liczący 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Pozytywny wynik otrzyma kandydat, który odpowie poprawnie co najmniej na 100 pytań. Egzaminy na aplikacje zostaną jednocześnie przeprowadzone w 24 miastach w Polsce przez 68 komisji egzaminacyjnych (28 komisji ds. aplikacji adwokackiej, 27 komisji ds. aplikacji radcowskiej, 6 komisji ds. aplikacji notarialnej, 7 komisji ds. przeprowadzenia egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą).
W skład każdej z komisji egzaminacyjnej wchodzi 7 osób: przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości (sędziowie sądów powszechnych, sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego), osoby delegowane przez odpowiednie organy samorządów: adwokackiego, radcowskiego, notarialnego i komorniczego oraz pracownik naukowy będący co najmniej doktorem habilitowanym nauk prawnych. W przypadku aplikacji adwokackiej i radcowskiej, w skład komisji wchodzi ponadto prokurator.
W 2015 r. do egzaminów na aplikacje dopuszczonych zostało 9 241 osób, w tym: na aplikację adwokacką ? 3 066 osób, na aplikację radcowską ? 4 785 osób, na aplikację notarialną ? 767osób, na aplikację komorniczą ? 623 osoby. Dla przypomnienia, w roku 2014 do egzaminów wstępnych na aplikacje dopuszczonych zostało łącznie 10 108 osób: na aplikację adwokacką ? 3 845 osób (przystąpiło 3 680, zdały 1974 osoby tj. 53,6%), na aplikację radcowską ? 4 885 osób (przystąpiło 4 761, zdało 2 313 osób, tj. 48,6%), na aplikację notarialną ? 820 osób (przystąpiły 794, zdało 350 osób, tj. 44,1%), na aplikację komorniczą ? 558 osób (przystąpiło 538, zdało 181 osób, tj. 33,6%). Jak wynika z powyższych danych, zdecydowanie mniej kandydatów zgłosiło się w roku bieżącym do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką. Niewielki spadek chętnych odnotowuje się w przypadku aplikacji radcowskiej i notarialnej, natomiast zainteresowanie aplikacją komorniczą jest wyższe niż w roku ubiegłym.

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Egzaminy na aplikacje prawnicze

Egzaminy na aplikacje prawnicze

26 września 2015 r. o godz. 11.00 na terenie całego kraju, po raz dziesiąty, zostaną przeprowadzone państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną oraz po raz ósmy egzamin konkursowy na aplikację komorniczą. Kandydaci na aplikantów będą rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, liczący 150 pytań,
zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Pozytywny wynik otrzyma kandydat, który odpowie poprawnie na minimum 100 pytań.
Egzaminy na aplikacje zostaną przeprowadzone w 24 miastach w Polsce przez ok. 60 komisji egzaminacyjnych. W chwili obecnej powołanych jest 26 komisji ds. aplikacji adwokackiej, 21 komisji ds. aplikacji radcowskiej, 6 komisji ds. aplikacji notarialnej oraz 7 komisji do przeprowadzenia egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą. Z przyczyn organizacyjnych, z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków, może zaistnieć konieczność powołania dodatkowych komisji egzaminacyjnych. 7 sierpnia 2015 r. upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, 12 sierpnia 2015 r. natomiast upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną.
Według wstępnie otrzymanych informacji, zgłoszenia złożyło: wg stanu na dzień 13 sierpnia 2015 r. – łącznie ok. 8 930 osób, w tym:
– na aplikację adwokacką ok. 2 960 osób,
– na aplikację radcowską ok. 4 720 osób,
– na aplikację notarialną ok. 720 osób,
– na aplikację komorniczą ok. 530osób.
Liczby te mogą ulec niewielkiej zmianie, z uwagi na ich wpływ pocztą. Dla przypomnienia, w roku 2014 do egzaminów wstępnych na aplikacje dopuszczonych zostało łącznie 10 108 osób, spośród których: na aplikację adwokacką ? 3 845 osób, przystąpiło 3 680, zdały 1974 osoby tj. 53,6%, na aplikację radcowską ? 4 885 osób, przystąpiło 4 761, zdało 2 313 osób, tj. 48,6%, na aplikację notarialną ? 820 osób, przystąpiły 794, zdało 350 osób, tj. 44,1%, na aplikację komorniczą ? 558 osób, przystąpiło 538, zdało 181 osób, tj. 33,6%.
Powyższe dane wskazują, że liczba kandydatów na aplikantów w roku bieżącym jest niższa od liczby kandydatów z lat poprzednich. Zdecydowanie mniej kandydatów zgłosiło się w roku bieżącym do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką. Niewielki spadek chętnych odnotowuje się w przypadku aplikacji radcowskiej i notarialnej, natomiast na podobnym poziomie w stosunku do roku ubiegłego pozostaje liczba osób zainteresowanych aplikacją komorniczą.

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …

Strona główna / Aktualności / Egzaminy na aplikacje prawnicze

Egzaminy na aplikacje prawnicze

27 września 2014 r. o godz. 11.00 na terenie całego kraju, po raz dziewiąty, zostaną przeprowadzone państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną oraz po raz siódmy egzamin konkursowy na aplikację komorniczą. W dniu 8 sierpnia 2014 r. upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminukonkursowego na aplikację komorniczą, a w dniu 13 sierpnia 2014 r. upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną.
Według otrzymanych od poszczególnych komisji informacji, zgłoszenie do tych egzaminów złożyło – wg stanu na dzień 14 sierpnia br. – łącznie około 9 800 osób, w tym: na aplikację adwokacką ok. 3 700 osób, na aplikację radcowską ok. 4 800 osób, na aplikację notarialną ok. 750 osób, na aplikację komorniczą ok. 520 osób.
Ilość tych zgłoszeń może ulec zmianie z uwagi na ich wpływ pocztą. Egzaminy na aplikacje zostaną jednocześnie przeprowadzone w 24 miastach w Polsce przez ponad 60 komisji egzaminacyjnych.
Kandydaci na aplikantów będą rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, liczący 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Pozytywny wynik otrzyma kandydat, który odpowie poprawnie na minimum 100 pytań.
Dla przypomnienia wskazać można, że do egzaminów wstępnych w 2013 roku przystąpiło łącznie 10 731 osób, spośród których: na aplikację adwokacką ? 4 196 osób, zdało 2 229 osób tj. 53,1%, na aplikację radcowską ? 5 123 osoby, zdało 2 384 osoby, tj. 46,5%, na aplikację notarialną ? 759 osób, zdały 272 osoby, tj. 35,8%, na aplikację komorniczą ? 653 osoby, zdało 485 osób, tj. 74,3%. Powyższe dane wskazują, że liczba kandydatów na aplikantów w roku bieżącym nieznacznie zmniejszyła się w porównaniu do roku ubiegłego w przypadku kandydatów na aplikację adwokacką, radcowską i komorniczą, natomiast porównywalna do roku ubiegłego jest liczba chętnych na aplikację notarialną.
Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Egzaminy na aplikacje prawnicze

Egzaminy na aplikacje prawnicze

Do grona aplikantów adwokackich chce w tym roku dołączyć 4330 osób. 28 września zostaną przeprowadzone państwowe egzaminy wstępne na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną oraz komorniczą. Kandydaci będą rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, składający się ze 150 pytań. Warunkiem dostania się na aplikację jest prawidłowa odpowiedź na minimum 100 pytań. Po raz ósmy egzamin organizuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Liczba kandydatów na aplikację adwokacką nie odbiega od tej z zeszłego roku, kiedy do egzaminu przystąpiło 4275 osób. Pozytywny wynik otrzymały wówczas 2343 osoby. Tradycyjnie najwięcej chętnych będzie zdawać w Warszawie, gdzie zgłosiło się 1630 chętnych.
Do egzaminu na aplikację radcowską przystąpi 5300 absolwentów prawa, na aplikację notarialną 800, a na komorniczą 670.

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Egzaminy na aplikacje prawnicze

Egzaminy na aplikacje prawnicze

W sobotę 29 września 2012 r. o godz. 11.00 na terenie całego kraju, po raz siódmy, zostaną przeprowadzone państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną oraz po raz piąty egzamin konkursowy na aplikację komorniczą. Według aktualnych danych, do egzaminów tych przystąpi łącznie niemal 12 tysięcy osób, w tym:- na aplikację adwokacką ok. 4 400 osób,
– na aplikację radcowską – ok. 6 075 osób,
– na aplikację notarialną – ok. 865 osób,
– na aplikację komorniczą – ok. 650 osób.
Liczba kandydatów jest porównywalna do liczby zdających w ubiegłym roku. Egzaminy zostaną jednocześnie przeprowadzone w 24 miastach w Polsce przez 65 komisji egzaminacyjnych.
Egzamin wstępny na aplikację adwokacką przeprowadzi łącznie 29 komisji egzaminacyjnych w 24 miastach, z czego 24 komisje powołane na dwuletnią kadencję w roku ubiegłym oraz 5 komisji dodatkowych powołanych w roku bieżącym, z uwagi na znaczną liczbę kandydatów na obszarze Okręgowych Rad Adwokackich w Warszawie i Katowicach.
Egzamin wstępny na aplikację radcowską przeprowadzi łącznie 27 komisji egzaminacyjnych w 19 miastach, z czego 19 komisji powołanych na dwuletnią kadencję w roku ubiegłym oraz 8 komisji dodatkowych powołanych w roku bieżącym, z uwagi na znaczną liczbę kandydatów na obszarze Okręgowych Izb Radców Prawnych w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu.
Egzamin wstępny na aplikację notarialną przeprowadzi 5 komisji egzaminacyjnych w 5 miastach, a egzamin konkursowy na aplikację komorniczą 4 komisje egzaminacyjne w 4 miastach.
W skład każdej Komisji Egzaminacyjnej wchodzi 7 osób: 3 (lub 4, w przypadku egzaminu wstępnego na aplikację notarialną oraz komorniczą) przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości (będących sędziami sądów powszechnych oraz sędziami sądów administracyjnych), prokurator (z wyjątkiem egzaminów na aplikacje notarialną i komorniczą), pracownik naukowy wydziału prawa, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego oraz 2 przedstawicieli samorządów zawodowych – adwokatów, radców prawnych, notariuszy i komorników.
Kandydaci na aplikantów rozwiązują test jednokrotnego wyboru, liczący 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, zaś pytania oparte są o akty prawne, których wykaz, zgodnie z przepisami, powinien być podany do publicznej wiadomości nie później niż 90 dni przed egzaminem. Zakres tematyczny na tegoroczne egzaminy kandydaci poznali ponad 6 miesięcy temu. W przypadku egzaminu na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną, pozytywny wynik otrzymuje kandydat, który odpowie poprawnie na minimum 100 pytań, a w przypadku egzaminu na aplikację komorniczą – na minimum 90 pytań. Egzaminy będą trwały 150 minut.
Testy egzaminacyjne zostały przygotowane przez zespoły, w skład których weszli przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości oraz przedstawiciele prawniczych zawodów zaufania publicznego, wskazani przez Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, Krajową Radę Notarialną oraz Krajową Radę Komorniczą.

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …

Strona główna / Aktualności / Egzaminy na aplikacje prawnicze

Egzaminy na aplikacje prawnicze

W sobotę 24 września 2011 roku odbędą się egzaminy wstępne na aplikację radcowską, adwokacką i notarialną oraz komorniczą. Wszystkim magistrom prawa chcących zacząć zawodową edukacje prawniczą, której pierwszym etapem jest aplikacja życzymy połamania piór i długopisów, Na terenie całego kraju zgłosiło się ponad 12 tysięcy kandydatów. Na aplikację adwokacką zgłosiło 4 127 osób. Egzamin na aplikację radcowską będzie zdawać 6 117 osób, na aplikację notarialną 1 130 osób z kolei na aplikację komorniczą 639 osób. W poprzednich latach do egzaminów na aplikacje prawnicze przystąpiło:
• w 2006 roku ? 7 505 osób,
• w 2007 roku ? 9 506 osób,
• w 2008 roku ? 12 605 osób,
• w 2009 roku ? 14 175 osób,
• w 2010 roku ? 9 692 osób.
Proporcjonalnie ? w tym roku ? największy wzrost zdających nastąpił na aplikacje komorniczą i adwokacką. W wypadku aplikacji komorniczej, w bieżącym roku do egzaminu zamierza przystąpić 639 osób (w 2010 r. ? 351 osoby, w 2009 r. ? 234 osoby, w 2008 r. ? 57 osób), co oznacza wzrost o ok. 80% w stosunku do ubiegłego roku oraz o ok. 170% w stosunku do 2009 r. i aż o ponad 1000% w stosunku do 2008 r.
W wypadku aplikacji adwokackiej do egzaminu zamierza przystąpić 4127 osób (w roku 2010 ? 2958 osób), co oznacza wzrost w stosunku do roku ubiegłego o niemal 40%.
Do egzaminu konkursowego mogą przystąpić osoby, które ukończyły wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …