Strona główna / Listy / Egzaminy na aplikacje we wrześniu

Egzaminy na aplikacje we wrześniu

Minister sprawiedliwości wyznaczył dzień 26 września (sobota) na przeprowadzenie egzaminów na aplikację
adwokacką, radcowska, komorniczą i notarialną. Szczegóły na stronach resortu sprawiedliwości i w siedzibach korporacji.

Sprawdź także

Nagroda im. M.Króla

Nagroda im. Marcina Króla 2023.Nagroda im. Marcina Króla za najlepszą opublikowaną w 2022 roku polską …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Egzaminy na aplikację we wrześniu

Egzaminy na aplikację we wrześniu

Termin egzaminów na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą został ustalony na dzień 29 września 2012 roku. Minister sprawiedliwości zaakceptował termin egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą w 2012 roku. Do egzaminu konkursowego mogą przystąpić osoby, które ukończyły wyższe studia prawnicze w Polsce,
Do egzaminu konkursowego mogą przystąpić osoby, które ukończyły wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie test liczy 150 pytań, pozytywny wynik z egzaminu zapewnia uzyskanie co najmniej 100 pkt., czyli 66% możliwych do uzyskania punktów. Ponadto kandydaci zdają jednakowy test na aplikacje adwokacką i radcowską. Istnieje także obowiązek publikacji wykazu tytułów aktów prawnych będących podstawą testu – nie później niż 90 dni przed terminem egzaminu.

Sprawdź także

Honorowe Odznaki Iustitii

Laureaci Honorowej Odznaki Iustitii w 2023 roku Rafał Cebula Jolanta Jeżewska Marzena Stoces Marzena Gregorczyk …