Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Egzaminy na syndyka

Egzaminy na syndyka

Minister sprawiedliwości ogłasza następujące terminy egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka w 2015 roku. Pierwszy egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2015 r. o godz. 10:00. Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do tego egzaminu, jak również do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, upływa w dniu 6 marca 2015 r.
Drugi egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka odbędzie się w dniu 5 października 2015 r. o godz. 10:00. Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do tego egzaminu, jak również do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, upływa w dniu 21 sierpnia 2015 r.
Trzeci egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka odbędzie się w dniu 7 grudnia 2015 r. o godz. 10:00.Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do tego egzaminu, jak również do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, upływa w dniu 23 października 2015 r.
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu składa się do Ministra Sprawiedliwości na adres: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Skr. Poczt. 33.

Sprawdź także

Adwokaci o TA

Tymczasowe aresztowanie w ocenie adwokatów – raport NRA Przepisy dotyczące tymczasowego aresztowania (TA) w Polsce …