Egzekucja wyroków ETPC

Mamy przyjemność ogłosić naszą współpracę z Europejską Siecią na rzecz Wykonywania Orzeczeń ETPC (European Implementation Network, EIN) w ramach nowego projektu poświęconego ochronie wolności słowa w państwach członkowskich Rady Europy. Jako uczestnicy projektu będziemy angażowali się na rzecz skutecznego wdrażania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Podejmiemy również działania zmierzające do przeprowadzenia niezbędnych reform mających na celu skuteczną ochronę wolności słowa w Polsce.

Naruszenia wolności słowa stały się centralnym elementem kryzysu związanego z regresem  demokracji w państwach europejskich. Wraz ze zmniejszającą się przestrzenią wolnej ekspresji obserwujemy ograniczanie demokracji przez takie zjawiska jak: surowe przepisy dotyczące zniesławienia, które uciszają dziennikarzy i dziennikarki poprzez postępowania sądowe,  ograniczanie swobody debaty publicznej poprzez nadmierną kontrolę mediów przez państwo lub podmioty z nim związane, a nawet przemoc wobec reporterów i reporterek.

Aby zająć się tymi palącymi kwestiami, ETPC wydał już około 300 wyroków, które wskazują na naruszenia wolności słowa. Niepokojące jest jednak to, że obecnie 50% wyroków wiodących dotyczących wolności słowa wydanych przez ETPC w ciągu ostatnich 10 lat nadal oczekuje na wykonanie. Obecnie szacujemy, że na wdrożenie czeka ponad 100 najważniejszych wyroków ETPC dotyczących wolności słowa.

Wraz z EIN i innymi partnerami chcemy bronić wolności słowa i wartości demokratyczne w całej Europie.   Aktywnie angażując się w proces wykonywania wyroków ETPC, będziemy dążyć do wdrożenia trwałych reform mających na celu ochronę wolności słowa.

O dalszych działaniach w ramach tego projektu będziemy informowali na bieżąco.

Źródło: HFPC

Sprawdź także

Wybór Polaka do ETPC

Kadencja sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski – prof. dr hab. Krzysztofa Wojtyczka – …