Najnowsze informacje
Strona główna / Temat Tygodnia / Egzekucja wyroków ze Strasburga

Egzekucja wyroków ze Strasburga

Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje działania na rzecz upowszechniania standardów ochrony praw człowieka oraz dostosowania orzecznictwa polskich sądów do wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Aktywnie uczestniczy m.in. w pracach międzyresortowego Zespołu ds. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, które odgrywa pierwszoplanową rolę w procesie koordynacji działań związanych z implementacją wniosków wynikających z linii orzeczniczej Trybunału. Wspólnie z Pełnomocnikiem Ministra Spraw Zagranicznych ds. Postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, na bieżąco opracowuje plany i raporty z działań podjętych na rzecz wykonywania wyroków ETPCz. Następnie przekazywane są one do Sekcji Wykonywania Wyroków Sekretariatu Rady Europy, na koniec zaś podlegają ocenie przez Komitet Ministrów Rady Europy.
Dzięki intensywnej współpracy w tym zakresie w pierwszym kwartale 2013 roku Komitet Ministrów RE przyjął rezolucje końcowe, które zamykają wykonywanie 32 orzeczeń w sprawach polskich (w tym 19 wyroków). Oznacza to rozwiązanie na szczeblu krajowym danego problemu powodującego naruszenie Konwencji w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Dla porównania w całym ubiegłym roku liczba zamkniętych orzeczeń wynosiła 164 (w tym 5 wyroków). Wykonywanie wyroków Trybunału, monitorowane przez Komitet Ministrów RE jest niezwykle ważnym elementem konwencyjnego systemu ochrony praw człowieka. To właśnie skuteczność przyjmowanych przez państwa ? strony Konwencji środków indywidualnych oraz generalnych w celu wykonania orzeczeń Trybunału decyduje o wizerunku państwa jako tego, które przestrzega zobowiązań wynikających z tej umowy międzynarodowej. Realizowanie wydanych przez Trybunał wyroków wpływa jednocześnie na zmniejszenie liczby skarg skutkujących stwierdzeniem naruszenia przez Polskę Konwencji.
Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, w zakładce Prawa człowieka ? Wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka znajdziecie Państwo m.in. rezolucje końcowe przyjęte przez Komitet Ministrów Rady Europy, które zamykają nadzór nad wykonywaniem wyroków wydanych w sprawach przeciwko Polsce, dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Ponieważ wiele spraw kończy się zawarciem ugody bądź złożeniem przez Rząd deklaracji jednostronnej, zdecydowaliśmy o umieszczaniu także informacji dotyczących wskazanych grup spraw. Ponadto, Ministerstwo Sprawiedliwości – w celu zintensyfikowania działań z zakresu upowszechniania standardów ochrony praw człowieka – w szerokim zakresie dokonuje tłumaczenia na język polski i publikacji wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach przeciwko Polsce. Znajdziecie je Państwo na naszej stronie internetowej www.ms.gov.pl. W ostatnim czasie podjęliśmy także działania zmierzające do zamieszczenia wszystkich tłumaczeń nie tylko na stronie internetowej resortu, ale też w bazie orzeczniczej samego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (HUDOC). Inicjatywa ta spotkała się z pozytywnym odbiorem ze strony instytucji rządowych oraz organizacji międzynarodowych, jak również szerszego grona osób zainteresowanych tematyką praw człowieka. Zachęcamy Państwa do zapoznawania się z na bieżąco z publikowanym na naszej stronie internetowej orzecznictwem Trybunału. W zakładce Prawa człowieka – Opracowania i analizy, standardy w zakresie ochrony praw człowieka zamieszczone są również praktyczne informacje na temat określonych grup naruszeń pojawiających się najczęściej w orzecznictwie Trybunału. Zawierają one m.in. wytyczne dla praktyków, sędziów i prokuratorów (Standardy w zakresie ochrony praw człowieka oraz Wybrane zestawienia tematyczne orzecznictwa ETPCz). Wszystkie podejmowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości działania w tym zakresie mają na celu usprawnienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz dostosowanie orzecznictwa sądów krajowych do orzecznictwa ETPCz.
Wydział Komuniakcji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

„Sędziowie kamikadze”

28 sierpnia 2023 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował kolejnych 5 spraw dotyczących niezależności sądownictwa …