Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / EJN ocenia kary więzienia

EJN ocenia kary więzienia

W dniach 28-30 czerwca 2015 roku w Rydze odbyło się, zorganizowane pod przewodnictwem Prezydencji łotewskiej ? 44. Spotkanie Plenarne Europejskiej Sieci Sądowej (EJN) na temat ?Wyroki pozbawienia wolności oraz środki dotyczące pozbawienia wolności? Głównym tematem spotkania była wymiana doświadczeń punktów kontaktowychsieci EJN poszczególnych krajów członkowskich w zakresie: współpracy międzynarodowej w zakresie wykonywania wyroków pozbawienia wolności, praktycznych aspektów przekazywania więźniów, europejskiego nakazu aresztowania w odniesieniu do decyzji ramowej w przedmiocie przekazywania więźniów. Zarówno w trakcie sesji plenarnej, jak i warsztatów roboczych wskazane zagadnienia poddane zostały dyskusji. W jej toku podkreślano potrzebę zaangażowania Eurojustu oraz punktów kontaktowych sieci EJN w zakresie wymienionych form współpracy międzynarodowej.
Kolejnego dnia zaprezentowano regulacje wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 011/99/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie europejskiego nakazu ochrony. Jedną z dyskutowanych spraw były praktyczne aspekty nakazu ochrony w relacji do czasu trwania pobytu osoby chronionej w kraju wykonania. Omówione zostały także wnioski wynikające ze statystyk działalności sieci EJN w latach 2013-2014.
W spotkaniu ze strony polskiej uczestniczył przedstawiciel Prokuratury Generalnej: prokurator Jacek Bilewicz ? punkt kontaktowy i Krajowy Korespondent EJN z Departamentu Współpracy Międzynarodowej, jak również Tomasz Chałański i Miłosz Augustyniak wykonujący zadania punktów kontaktowych w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

12 polityków PiS oskarżonych

Po kilkuletniej batalii prawnej Rafał Gaweł, szef Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, uzyskał prawo …