Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Eksmitowani zostają bezdomnymi

Eksmitowani zostają bezdomnymi

Do Rzecznika Praw Obywatelskich nadal wpływają skargi dotyczące eksmisji po bezskutecznym upływie 6 miesięcy oczekiwania na dostarczenie tymczasowego pomieszczenia przez gminę. Bardzo wiele eksmisji jest realizowanych do noclegowni i schronisk dla bezdomnych, z jednoczesnym powiadomieniem gminy o potrzebie tymczasowego pomieszczenia. Osoby eksmitowane do schroniska bądź noclegowni najczęściej rezygnują z pobytu w tych placówkach, stając się bezdomnymi. Rzecznik sygnalizował ten problem Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju w wystąpieniu z dnia 10 lutego 2014 r., jednak w odpowiedzi zasugerowano przedstawienie sprawy Ministrowi Sprawiedliwości.
Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zajęcie stanowiska w sprawie, a także poinformowanie, czy w Ministerstwie Sprawiedliwości prowadzony jest monitoring realizacji wyroków nakazujących opróżnienie mieszkania bez uprawnienia do lokalu socjalnego dla dłużnika, a jeśli tak, to o wskazanie, w jaki sposób nowe przepisy wpłynęły na szybkość i skuteczność postępowań egzekucyjnych i jaki odsetek kończy się usunięciem dłużnika do noclegowni lub schroniska z powodu niewskazania przez gminę w terminie 6 miesięcy tymczasowego pomieszczenia.

Sprawdź także

Krzywda ludzi w dokumencie

Amnesty na 21. festiwalu Millennium Docs Against Gravity Filmy o Izraelu i Palestynie, prawach kobiet …