Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Elektroniczna Księga Wieczysta

Elektroniczna Księga Wieczysta

Elektroniczna Księga Wieczysta to łatwy, szybki i nowoczesny dostęp do ksiąg wieczystych on?line z możliwością wydruku ich odpisu. Bez wychodzenia z domu, za pomocą internetu można otrzymać odpis księgi wieczystej w formie pliku PDF. Plik po wydrukowaniu ma moc dokumentu wydanego przez sąd. Przeglądanie ksiąg wieczystych jest bezpłatne. W przypadku, gdy złożono wniosek o odpis, wyciąg albo zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej, usługa jest płatna. Przeglądanie ksiąg wieczystych, znajdujących się w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych, możliwe jest on-line, po podaniu numeru księgi wieczystej prowadzonej w postaci elektronicznej. Jej treść znajdującą się w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych można przeglądać wraz ze wzmiankami dokonanymi przez sąd. Skutkiem wprowadzenia tego rozwiązania jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami.
Nawet w chwili podpisywania umowy zakupu nieruchomości, można sprawdzić treść jej księgi wieczystej. Przed uruchomieniem systemu przeglądanie ksiąg wieczystych było możliwe tylko w sądzie. Elektroniczna Księga Wieczysta to jedno z wielu działań Ministerstwa Sprawiedliwości, którego celem jest ułatwienie obywatelom dostępu do szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, a także jeden z etapów jego informatyzacji.
W Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych znajduje się 20,56 mln ksiąg wieczystych. Od 2010 r. odnotowano ponad 30,42 mln wglądów do ksiąg wieczystych za pomocą internetowej przeglądarki ksiąg wieczystych (ok. 0,45 mln miesięcznie). Ok. 126 tysięcy odpisów ksiąg wieczystych pobrano drogą elektroniczną od 1 lipca 2014 r., a w 2015 r. średnio ponad 6 tys. miesięcznie.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Rewizje w domach ziobrystów

Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych …