Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Elektroniczna Temida triumfuje

Elektroniczna Temida triumfuje

Do drugiego lipca prawie milion osób przejrzało swoje księgi wieczyste przez Internet. Natomiast do działającego od stycznia tego roku e-sądu, tej pory wpłynęło tam dokładnie 196 589 spraw!

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło możliwość przeglądania ksiąg bez konieczności wychodzenia z domu nieco ponad dwa tygodnie temu – 16 czerwca 2010 r. – Ogromne zainteresowanie jakim cieszy się uruchomiona przez nas usługa pokazuje jak ważne i potrzebne było to rozwiązanie ? powiedział Minister Krzysztof Kwiatkowski. ? To jedno z wielu działań Ministerstwa Sprawiedliwości mające na celu ułatwienie obywatelom dostępu do szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, a także jeden z etapów swoistej rewolucji informatycznej jaką konsekwentnie w wymiarze sprawiedliwości przeprowadzamy.
Możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet to ułatwienie, które odczuwa i z którego korzystać może wiele tysięcy osób dziennie. Do tej pory mogli to robić tylko ci, którzy udali się do sądu. Do tej pory codziennie, łącznie we wszystkich sądach prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym, przeglądanych było ok. 20 tys. ksiąg wieczystych, czyli kilkakrotnie mniej niż po uruchomieniu możliwości przeglądania przez Internet. Przeglądanie ksiąg wieczystych, znajdujących się w Centralnej Bazie Danych, możliwe jest przez Internet, po podaniu numeru księgi wieczystej prowadzonej w postaci elektronicznej. Treść księgi wieczystej znajdującej się w Centralnej Bazie Danych można przeglądać wraz ze wzmiankami dokonanymi przez sąd. Swobodny dostęp do możliwości przeglądania ksiąg wieczystych istotnie zwiększa bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami. Nawet w chwili podpisywania umowy zakupu nieruchomości, możliwe jest sprawdzenie treści jej księgi wieczystej. Jest to kolejny krok, po udostępnieniu przez Internet podstawowych informacji o podmiotach znajdujących się w Krajowym Rejestrze Sądowych, do zapewnienia faktycznej jawności rejestrów sądowych prowadzonych w resorcie sprawiedliwości.
Jak przejrzeć księgę przez Internet? Jest to możliwe poprzez stronę główną Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl bądź przez stronę http://ekw.ms.gov.pl: Moduł Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych http://ekw.ms.gov.pl Link dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://www.ms.gov.pl
E-SĄDY
Uproszczenie i przyspieszenie procesu, obniżenie kosztów postępowania, skrócenie czasu wydania nakazu, a przede wszystkim odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego ? to tylko niektóre korzyści jakie niesie za sobą elektroniczne postępowanie upominawcze, czyli tzw. e-sąd. Działa od stycznia tego roku. Do tej pory wpłynęło do niego dokładnie 196 589 spraw! – Polska jest jednym z czterech europejskich krajów, w których działa e-sąd. Organizując to rozwiązanie przyglądaliśmy się i braliśmy przykład z krajów, w których od lat z powodzeniem funkcjonuje to nowoczesne rozwiązanie ? powiedział minister Krzysztof Kwiatkowski. ? Patrząc na sukces jaki odniósł polski e-sąd możemy przypuszczać, że teraz inne kraje będą brały przykład właśnie z nas ? dodaje minister.
Do tej pory do e-sądu wpłynęło dokładnie 196 589 spraw. Załatwiono ? 166 484. Uiszczone w e-sądzie koszty sądowe opiewają na kwotę 9 055 375 zł. Od stycznia, czyli od uruchomienia elektronicznego postępowania upominawczego wydano 159 470 nakazów zapłaty, umorzono 3003 sprawy. W tym czasie wydano także 80 704 postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności.
Przypomnijmy, e-sąd czyli elektroniczne postępowanie upominawcze swoją właściwością obejmie cały kraj. XVI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Lublinie – który rozpoznaje pozwy wnoszone elektronicznie – powstał 1 stycznia 2010 r. Celem wprowadzenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości elektronizacji postępowania upominawczego było uproszenie i przyspieszenie procesu uzyskania tytułu wykonawczego w stosunkowo nieskomplikowanych sprawach. Główne cele powstania e-sądu to: uproszczenie i przyspieszenie procesu, obniżenie kosztów postępowania, skrócenie czasu wydania nakazu, a przede wszystkim odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …