Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Eskalacja represji sędziów

Eskalacja represji sędziów

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w związku z eskalacją represji wobec sędziów w Polsce oraz podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy represyjnej
04.02.2020

Represje rządzących wobec polskich sędziów, stawających w obronie praworządności i niezależnych sądów, osiągnęły punkt krytyczny. Wykorzystując dyspozycyjne politycznie osoby zasiadające w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego bezterminowo zawieszono w czynnościach sędziego Pawła Juszczyszyna, z powodu wydania przez niego orzeczenia niewygodnego dla rządzących. Orzeczenie to miało na celu wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 roku. Dodatkowo obniżono sędziemu wynagrodzenie o 40 %. Mimo, że w świetle prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej organ ten nie jest sądem, a w myśl uchwały połączonych Izb – Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 roku orzeczenia Izby Dyscyplinarnej nie są prawnie wiążące, rządzący zapowiedzieli niezwłoczne wykonanie tej decyzji.

Podpisanie przez Prezydenta RP ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. pogłębia chaos prawny i dewastację podstawowych zasad demokratycznego państwa prawnego. Celem tej ustawy jest przejęcie Sądu Najwyższego na wzór Trybunału Konstytucyjnego, likwidacja niezależności sądów i ich całkowite podporządkowanie politykom. Stawia to Polskę poza Unią Europejską, w kręgu krajów, w których prawa obywatelskie są łamane, a zasady praworządności nie obowiązują, gdzie rządzi siła, a nie rozum i prawo. To ostatni akord w procesie usuwania bezpieczników chroniących obywateli przed nadużyciami sprawujących władzę.

Z uwagi na powyższe:

Apelujemy do wszystkich sędziów, by pozostali wierni prawu oraz ślubowaniu sędziowskiemu i we wszelki możliwy sposób wsparli szykanowanych kolegów i koleżanki. Na nas sędziach spoczywa dzisiaj ogromna odpowiedzialność za ochronę konstytucyjnego porządku prawnego w Polsce i pozostanie naszego kraju w demokratycznej rodzinie państw Unii Europejskiej.

Apelujemy także do wszystkich obywateli o dalsze wsparcie dla sędziów. Tylko wielka solidarność Polaków może zatrzymać bezprawne działania rządzących.

Zwracamy się do Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o niezwłoczne podjęcie wszelkich możliwych działań w celu zapewnienia polskim sędziom ochrony przed politycznymi represjami z powodu stosowania przez nich prawa Unii Europejskiej i wykonywania orzeczeń TSUE. Polscy sędziowie bronią dzisiaj nie tylko praworządności w Polsce, ale także porządku prawnego całej Unii Europejskiej. Sprawa sędziego Juszczyszyna udowadnia słuszność obaw wyrażonych w pytaniach prejudycjalnych polskich sądów. Pokazuje, że orzeczenia sądów niekorzystne z punktu widzenia interesu polityków sprawujących władzę będą zwalczane wszelkimi środkami, jakie ci politycy sobie stworzyli. W takiej sytuacji obywatel nie ma szans na korzystne orzeczenie w starciu z interesem rządzącego obozu lub jego członka, bo nawet jeżeli takie orzeczenie zapadnie, to z biorących udział w jego wydaniu sędziów funkcjonariusze polityczni i ich nominaci zrobią przestępców.
Represje rządzących przyjęły obecnie także formę finansową. Pozbawianie sędziów z powodów politycznych znaczącej części ich wynagrodzenia dotyka również ich rodzin. Z tego powodu z inicjatywy stowarzyszeń sędziowskich jako fundatorów, Fundacja Dom Sędziego Seniora utworzyła specjalny Fundusz Pomocy, z którego środkiprzeznaczone będą na udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej m.in. dla szykanowanych sędziów. Osoby, które chciałyby włączyć się w akcję pomocy finansowej dla represjonowanych sędziów mogą dokonywać wpłat na konto bankowe Fundacji Dom Sędziego Seniora o nr 20 1090 1346 0000 0001 4426 7265.

Zapewniamy, że sędzia Paweł Juszczyszyn nie pozostanie sam. Nie pozostanie sam żaden z sędziów, którzy z powodu przestrzegania podstawowych zasad praworządności są lub będą poddani represjom przy wykorzystaniu politycznie wyłonionych ministerialnego rzecznika dyscyplinarnego sędziów, jego zastępców oraz członków Izby Dyscyplinarnej.

My, sędziowie, nie ustaniemy w walce o zachowanie praworządności i miejsca Polski w Unii Europejskiej. Pozostaniemy wierni Rzeczypospolitej i służbie sędziowskiej, uczciwi w stosowaniu prawa, w zgodzie z Konstytucją i międzynarodowymi konwencjami.

Sprawdź także

Tour de Konstytucja PL

Miał ruszyć 3 maja, pandemia spowodowala,że Tour de Konstytucja PL rozpocznie sie 4 czerwca. Tour …