Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / ETPC monitoruje RP

ETPC monitoruje RP

17 sierpnia ETPC zakomunikował o podjętej 15 sierpnia kolejnej decyzji o zmodyfikowaniu środków tymczasowych, które zastosował wcześniej w trzech sprawach dotyczących polskich sędziów objętych postępowaniem dyscyplinarnym i zagrożonych zawieszeniem w sprawowaniu swojego urzędu.

W sprawie Tomasz Aleksander Zawiślak przeciwko Polsce (nr 18632/22), Trybunał postanowił zmienić treść środka tymczasowego podjętego 26 kwietnia 2022 r., który obecnie dotyczy każdego dowolnego organu właściwego na mocy prawa krajowego do zajmowania się sprawą skarżącego. Sprawa dotycząca z wniosku prokuratury o pozbawienie sędziego Zawiślaka z Sądu Rejonowego Wrocław-Śródmieście immunitetu sędziowskiego w postępowaniu dyscyplinarnym jest podobna do postępowania w sprawie Wróbel przeciwko Polsce (nr 6904/22).
Trybunał podjął tę decyzję w świetle nowych wydarzeń, a mianowicie, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, o której była mowa w poprzednim środku tymczasowym w sprawie, została ostatnio zastąpiona przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego.

Trybunał zmienił także treść środków tymczasowych zastosowanych w dwóch sprawach dotyczących sędzi Anny Głowackiej z Sądu Okręgowego w Krakowie, (Głowacka przeciwko Polsce, skarga nr 15928/22) oraz sędzi Joanny Hetnarowicz-Sikory z Sądu Rejonowego w Słupsku (nr 9988/22). Obie sędzie są obwinione o stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i orzecznictwa UE, podobnie jak to się ma w toczących się przed Trybunałem sprawach Synakiewicz v. Polska (nr 46453/21), Niklas-Bibik przeciwko Polsce (nr 8687/22) oraz Piekarska-Drążek przeciwko Polsce (nr 8076/22).

Przypomnijmy, że sędzię Joannę Hetnarowicz-Sikorę Zbigniew Ziobro odwołał i zawiesił (na miesiąc) za wyłączenie z orzekania innego sędziego, Mirosława Stachurskiego, powołanego przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa. W jej obronie wystąpiły m. in stowarzyszenie MEDEL i  Europejskie Stowarzyszenie Sędziów EAJ

Na stronie monitorkonstytucyjny.ue – pełny komunikat prasowy ETPC w języku angielskim

Europejski Trybunał Praw Człowieka zmienia środek tymczasowy w sprawach czworga polskich sędziów (Wróbel, Synakiewicz, Niklas-Bibik i Piekarska-Drążek)

)

5 i 9 sierpnia 2022 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka podjął decyzję o zmianie środków tymczasowych, które wcześniej podjął w sprawach dotyczących czworga polskich sędziów, wobec których toczy się postępowanie dyscyplinarne i grożących im rychłym zawieszeniem w obowiązkach. W szczególności w sprawie Wróbel v. Polska (skarga nr 6904/22), w dniu 9 sierpnia 2022 r. Trybunał zdecydował o zmianie brzmienia środka tymczasowego wskazanego w dniu 8 lutego 2022 r. tak, aby odtąd miał on zastosowanie do każdego organu właściwego na mocy prawa krajowego do rozpatrzenia sprawy skarżącego.

Trybunał podjął to postanowienie w świetle nowych wydarzeń, a mianowicie niedawnego zastąpienia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, o której mowa w poprzednim, wskazanym w tej sprawie, środku tymczasowym (w dniu 8.02.2022), przez nową Izbę Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego.

Trybunał zmienił również brzmienie środków tymczasowych (z dnia 22.03.2022) wskazanych w sprawach dotyczących trzech innych polskich sędziów, a mianowicie Synakiewicz v. Polska (nr 46453/21), Niklas-Bibik przeciwko Polska (nr 8687/22) i Piekarska-Drążek przeciwko Polska (nr 8076/22).

Zabezpieczenie polega na zobowiązaniu polskiego sądu (tu – Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN) do poinformowania Trybunału o wyznaczeniu sprawy o uchylenie immunitetu najpóźniej na 72 godziny (trzy dni) przed jej rozpoznaniem, niezależnie od tego czy będzie się odbywać na rozprawie publicznej, czy na posiedzeniu niejawnym.

Poniżej Komunikat Europejskiego Trybunału Praw człowieka we francuskiej wersji językowej (ani polska, ani angielska nie są dostępne)

Sprawdź także

Mają nam oddać 6 bilionów

6 bilionów 200 miliardów złotych – taką kwotę reparacji wobec Niemiec podał Jarosław Kaczyński. Prezes …