ETPC o inwigilacji służb

10 lipca odbyła się rozprawa przed Wielką Izbą ETPC w sprawie Big Brother Watch i inni p. Wielkiej Brytanii, w ramach której Trybunał rozpoznawał trzy połączone skargi dotyczące masowej inwigilacji prowadzonej przez organy państwa. Skargi stanowiły pokłosie doniesień Edwarda Snowdena na temat inwigilacji prowadzonej przez władze USA, m.in. w porozumieniu z rządem Wielkiej Brytanii. Pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł we wrześniu 2018 r., jednakże skarżący odwołali się do Wielkiej Izby Trybunału, która orzeka w rozszerzonym składzie.

HFPC przedstawiła opinie przyjaciela sądu dotyczące dwóch z trzech połączonych skarg, w których przywołała standardy związane z prawem do prywatności, a także wolnością słowa w kontekście zagrożeń dla ochrony dziennikarskich źródeł informacji. W obu opiniach HFPC zwróciła również uwagę, że polskie prawo nie zawiera wystarczających gwarancji chroniących prawa jednostki w kontekście inwigilacji.

Skarżący podnieśli m.in., że potencjalnie mogli być poddani inwigilacji ze strony Rządowego Centrum ds. Łączności (ang. General Communications Headquarters) oraz że brytyjskie służby specjalne mogły otrzymywać od swoich zagranicznych odpowiedników informacje dotyczące działalności skarżących w przestrzeni elektronicznej, co naruszało ich prawo do prywatności. Dodatkowo, skarżący zajmujący się dziennikarstwem śledczym zwrócili uwagę, że tak szeroka inwigilacja, obejmująca potencjalnie także przedstawicieli mediów, zagraża ochronie tajemnicy dziennikarskiej i tym narusza swobodę wypowiedzi. O wyroku Izby z 13 września 2018 r. piszemy tutaj.

Kalendarium:

– 4 września 2013 r.: złożenie skargi do ETPC przez Big Brother Watch i inni;

– 9 stycznia 2014 r.: komunikacja sprawy Big Brother Watch i inni rządowi Wielkiej Brytanii;

– 11 września 2014 r.: złożenie skargi do ETPC przez Bureau of Investigative Journalism;

– 5 stycznia 2015 r.: komunikacja sprawy Bureau of Investigative Journalism;

– 9 lutego 2016 r.: HFPC składa opinię w sprawie Big Brother Watch i inni przeciwko Wielkiej Brytanii, która dostępna jest tutaj;

– 9 lutego 2016 r.: HFPC składa opinię w sprawie Bureau of Investigative Journalism przeciwko Wielkiej Brytanii, która dostępna jest tutaj;

– 13 września 2018 r.: wyrok ETPC w połączonych sprawach;

– 4 lutego 2019 r.: Panel Wielkiej Izby zaakceptował wniosek skarżących o przekazanie sprawy do Wielkiej Izby;

– 10 lipca 2019 r.: rozprawa przed Wielką Izbą ETPC.

Sprawdź także

Rząd reaktywuje KRS

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa Rada Ministrów przyjęła …