Finansowanie pomostowe
Strona główna / Moja kancelaria / Etyka a prawo karne

Etyka a prawo karne

Artykuł prof. dr. hab. Tomasza Kaczmarka, który przez ponad 30 lat kierował wrocławskim ośrodkiem prawa karnego, został napisany przez Autora jako rozdział Księgi jubileuszowej z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, wydanej pt. „Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości” w 2007 roku przez zasłużone Wydawnictwo Wolters Kluwer.Zacytujmy fragment:” Założenie, że płód ludzki mając status identyczny ze statusem człowieka urodzonego i formułowana na tym tle dyrektywa, w myśl której ewentualne wątpliwości dotyczące pozycji moralnej i prawnej płodu powinny być interpretowane zawsze na jego korzyść – może być stanowiskiem uprawnionym w dyskursie etycznym, nie da się natomiast włączyć do systemu prawnego, gdyż przyjęte w charakterze zasady prawnej naruszałaby wewnętrzną koherencję systemu prawa, w tym również koherencję aksjologiczną. Pełna podmiotowość prawna płodu traktowana na serio a nie jako retoryczny ozdobnik regulacji prawnych wymagałaby zasadniczej rekonstrukcji niemal wszystkich podstawowych dziedzin prawa, w których płód nie posiada aktualnie statusu pełnego podmiotu prawa. Rychło okazałoby się, że jedną z istotnych przyczyn destruktywnych dla porządku prawnego skutków pełnej podmiotowości prawnej płodu ludzkiego byłaby praktyczna niemożność zrealizowania tej koncepcji. Brak pełnej podmiotowości prawnej płodu ludzkiego jako dominujący stan we współczesnym prawie jest rozwiązaniem racjonalnym, jedynie możliwym w praktyce funkcjonowania systemów prawnych i uzasadnionym aksjologicznie na gruncie wewnętrznej moralności prawa.
Więcej na monitorkonstytucyjny.ue

Sprawdź także

Bardzo zła gra

Orzeczenie TK kontra wyrok TSUE. Prof. Łętowska nie ma wątpliwości. „Bardzo zła gra” Trybunał Konstytucyjny …